Historiku i shkollës së mesme “Ismail Qemali” : 1962-2007

Historiku i shkollës së mesme “Ismail Qemali” : 1962-2007 libër nga Nafije Drishti (shkroi) dhe Desara Karaj (pasuroi). Botuar në Tiranë nga "M & B", në vitin 2007. Faqe 112.