Html ngjyrat XXFFY0 është një tabel e ngjyrave të kombinimit të vlerave të numrave në shifrën e ngjyrave në gjuhën Html.

Tabelat e më poshtme janë kombinime gjatë cilave njëri nga tre numrat e shifrës së ngjyrave mbahet konstant dhe numri XX paraqesin sasin e ngjyrës në formën n+1, ndërsa numri Y0 paraqet ngjyrën e sasisë të dhënë në formën n+10. Në tabel është paraqitur vetë ngjyra dhe shifra e saj.

Tabelat

Redakto
0000XX
b00FF00 b01FF00 b02FF00 b03FF00 b14FF00 b05FF00 b16FF00 b07FF00 b08FF00 b09FF00 b0AFF00 b0BFF00 b0CFF00 b0DFF00 b1DFF00 b0FFF00
b10FF00 b11FF00 b12FF00 b13FF00 b14FF00 b15FF00 b16FF00 b17FF00 b18FF00 b19FF00 b1AFF00 b1BFF00 b1CFF00 b1DFF00 b1DFF00 b1FFF00
b20FF00 b21FF00 b22FF00 b23FF00 b24FF00 b25FF00 b26FF00 b27FF00 b28FF00 b29FF00 b2AFF00 b2BFF00 b2CFF00 b2DFF00 b2DFF00 b2FFF00
b30FF00 b31FF00 b32FF00 b33FF00 b34FF00 b35FF00 b36FF00 b37FF00 b38FF00 b39FF00 b3AFF00 b3BFF00 b3CFF00 b3DFF00 b3DFF00 b3FFF00
b40FF00 b41FF00 b42FF00 b43FF00 b44FF00 b45FF00 b46FF00 b47FF00 b48FF00 b49FF00 b4AFF00 b4BFF00 b4CFF00 b4DFF00 b4DFF00 b4FFF00
b50FF00 b51FF00 b52FF00 b53FF00 b54FF00 b55FF00 b56FF00 b57FF00 b58FF00 b59FF00 b5AFF00 b5BFF00 b5CFF00 b5DFF00 b5DFF00 b5FFF00
b60FF00 b61FF00 b62FF00 b63FF00 b64FF00 b65FF00 b66FF00 b67FF00 b68FF00 b69FF00 b6AFF00 b6BFF00 b6CFF00 b6DFF00 b6EFF00 b6FFF00
b70FF00 b71FF00 b72FF00 b73FF00 b74FF00 b75FF00 b76FF00 b77FF00 b78FF00 b79FF00 b7AFF00 b7BFF00 b7CFF00 b7DFF00 b7EFF00 b7FFF00
b80FF00 b81FF00 b82FF00 b83FF00 b84FF00 b85FF00 b86FF00 b87FF00 b88FF00 b89FF00 b8AFF00 b8BFF00 b8CFF00 b8DFF00 b8DFF00 b8FFF00
b90FF00 b91FF00 b92FF00 b93FF00 b94FF00 b95FF00 b96FF00 b97FF00 b98FF00 b99FF00 b9AFF00 b9BFF00 b9CFF00 b9DFF00 b9DFF00 b9FFF00
bA0FF00 bA1FF00 bA2FF00 bA3FF00 bA4FF00 bA5FF00 bA6FF00 bA7FF00 bA8FF00 bA9FF00 bAAFF00 bABFF00 bACFF00 bADFF00 bADFF00 bAFFF00
bB0FF00 bB1FF00 bB2FF00 bB3FF00 bB4FF00 bB5FF00 bB6FF00 bB7FF00 bB8FF00 bB9FF00 bBAFF00 bBBFF00 bBCFF00 bBDFF00 bBDFF00 bBFFF00
bC0FF00 bC1FF00 bC2FF00 bC3FF00 bC4FF00 bC5FF00 bC6FF00 bC7FF00 bC8FF00 bC9FF00 bCAFF00 bCBFF00 bCCFF00 bCDFF00 bCDFF00 bCFFF00
bD0FF00 bD1FF00 bD2FF00 bD3FF00 bD4FF00 bD5FF00 bD6FF00 bD7FF00 bD8FF00 bD9FF00 bDAFF00 bDBFF00 bDCFF00 bDDFF00 bDDFF00 bDFFF00
bE0FF00 bE1FF00 bE2FF00 bE3FF00 bE4FF00 bE5FF00 bE6FF00 bE7FF00 bE8FF00 bE9FF00 bEAFF00 bEBFF00 bECFF00 bEDFF00 bEDFF00 bEFFF00
bF0FF00 bF1FF00 bF2FF00 bF3FF00 bF4FF00 bF5FF00 bF6FF00 bF7FF00 bF8FF00 bF9FF00 bFAFF00 bFBFF00 bFCFF00 bFDFF00 bFDFF00 bFFFF00

FF10XX

Redakto
0000XX
b00FF10 b01FF10 b02FF10 b03FF10 b14FF10 b05FF10 b16FF10 b07FF10 b08FF10 b09FF10 b0AFF10 b0BFF10 b0CFF10 b0DFF10 b1DFF10 b0FFF10
b10FF10 b11FF10 b12FF10 b13FF10 b14FF10 b15FF10 b16FF10 b17FF10 b18FF10 b19FF10 b1AFF10 b1BFF10 b1CFF10 b1DFF10 b1DFF10 b1FFF10
b20FF10 b21FF10 b22FF10 b23FF10 b24FF10 b25FF10 b26FF10 b27FF10 b28FF10 b29FF10 b2AFF10 b2BFF10 b2CFF10 b2DFF10 b2DFF10 b2FFF10
b30FF10 b31FF10 b32FF10 b33FF10 b34FF10 b35FF10 b36FF10 b37FF10 b38FF10 b39FF10 b3AFF10 b3BFF10 b3CFF10 b3DFF10 b3DFF10 b3FFF10
b40FF10 b41FF10 b42FF10 b43FF10 b44FF10 b45FF10 b46FF10 b47FF10 b48FF10 b49FF10 b4AFF10 b4BFF10 b4CFF10 b4DFF10 b4DFF10 b4FFF10
b50FF10 b51FF10 b52FF10 b53FF10 b54FF10 b55FF10 b56FF10 b57FF10 b58FF10 b59FF10 b5AFF10 b5BFF10 b5CFF10 b5DFF10 b5DFF10 b5FFF10
b60FF10 b61FF10 b62FF10 b63FF10 b64FF10 b65FF10 b66FF10 b67FF10 b68FF10 b69FF10 b6AFF10 b6BFF10 b6CFF10 b6DFF10 b6EFF10 b6FFF10
b70FF10 b71FF10 b72FF10 b73FF10 b74FF10 b75FF10 b76FF10 b77FF10 b78FF10 b79FF10 b7AFF10 b7BFF10 b7CFF10 b7DFF10 b7EFF10 b7FFF10
b80FF10 b81FF10 b82FF10 b83FF10 b84FF10 b85FF10 b86FF10 b87FF10 b88FF10 b89FF10 b8AFF10 b8BFF10 b8CFF10 b8DFF10 b8DFF10 b8FFF10
b90FF10 b91FF10 b92FF10 b93FF10 b94FF10 b95FF10 b96FF10 b97FF10 b98FF10 b99FF10 b9AFF10 b9BFF10 b9CFF10 b9DFF10 b9DFF10 b9FFF10
bA0FF10 bA1FF10 bA2FF10 bA3FF10 bA4FF10 bA5FF10 bA6FF10 bA7FF10 bA8FF10 bA9FF10 bAAFF10 bABFF10 bACFF10 bADFF10 bADFF10 bAFFF10
bB0FF10 bB1FF10 bB2FF10 bB3FF10 bB4FF10 bB5FF10 bB6FF10 bB7FF10 bB8FF10 bB9FF10 bBAFF10 bBBFF10 bBCFF10 bBDFF10 bBDFF10 bBFFF10
bC0FF10 bC1FF10 bC2FF10 bC3FF10 bC4FF10 bC5FF10 bC6FF10 bC7FF10 bC8FF10 bC9FF10 bCAFF10 bCBFF10 bCCFF10 bCDFF10 bCDFF10 bCFFF10
bD0FF10 bD1FF10 bD2FF10 bD3FF10 bD4FF10 bD5FF10 bD6FF10 bD7FF10 bD8FF10 bD9FF10 bDAFF10 bDBFF10 bDCFF10 bDDFF10 bDDFF10 bDFFF10
bE0FF10 bE1FF10 bE2FF10 bE3FF10 bE4FF10 bE5FF10 bE6FF10 bE7FF10 bE8FF10 bE9FF10 bEAFF10 bEBFF10 bECFF10 bEDFF10 bEDFF10 bEFFF10
bF0FF10 bF1FF10 bF2FF10 bF3FF10 bF4FF10 bF5FF10 bF6FF10 bF7FF10 bF8FF10 bF9FF10 bFAFF10 bFBFF10 bFCFF10 bFDFF10 bFDFF10 bFFFF10

FF20XX

Redakto
0000XX
b00FF20 b01FF20 b02FF20 b03FF20 b14FF20 b05FF20 b16FF20 b07FF20 b08FF20 b09FF20 b0AFF20 b0BFF20 b0CFF20 b0DFF20 b1DFF20 b0FFF20
b10FF20 b11FF20 b12FF20 b13FF20 b14FF20 b15FF20 b16FF20 b17FF20 b18FF20 b19FF20 b1AFF20 b1BFF20 b1CFF20 b1DFF20 b1DFF20 b1FFF20
b20FF20 b21FF20 b22FF20 b23FF20 b24FF20 b25FF20 b26FF20 b27FF20 b28FF20 b29FF20 b2AFF20 b2BFF20 b2CFF20 b2DFF20 b2DFF20 b2FFF20
b30FF20 b31FF20 b32FF20 b33FF20 b34FF20 b35FF20 b36FF20 b37FF20 b38FF20 b39FF20 b3AFF20 b3BFF20 b3CFF20 b3DFF20 b3DFF20 b3FFF20
b40FF20 b41FF20 b42FF20 b43FF20 b44FF20 b45FF20 b46FF20 b47FF20 b48FF20 b49FF20 b4AFF20 b4BFF20 b4CFF20 b4DFF20 b4DFF20 b4FFF20
b50FF20 b51FF20 b52FF20 b53FF20 b54FF20 b55FF20 b56FF20 b57FF20 b58FF20 b59FF20 b5AFF20 b5BFF20 b5CFF20 b5DFF20 b5DFF20 b5FFF20
b60FF20 b61FF20 b62FF20 b63FF20 b64FF20 b65FF20 b66FF20 b67FF20 b68FF20 b69FF20 b6AFF20 b6BFF20 b6CFF20 b6DFF20 b6EFF20 b6FFF20
b70FF20 b71FF20 b72FF20 b73FF20 b74FF20 b75FF20 b76FF20 b77FF20 b78FF20 b79FF20 b7AFF20 b7BFF20 b7CFF20 b7DFF20 b7EFF20 b7FFF20
b80FF20 b81FF20 b82FF20 b83FF20 b84FF20 b85FF20 b86FF20 b87FF20 b88FF20 b89FF20 b8AFF20 b8BFF20 b8CFF20 b8DFF20 b8DFF20 b8FFF20
b90FF20 b91FF20 b92FF20 b93FF20 b94FF20 b95FF20 b96FF20 b97FF20 b98FF20 b99FF20 b9AFF20 b9BFF20 b9CFF20 b9DFF20 b9DFF20 b9FFF20
bA0FF20 bA1FF20 bA2FF20 bA3FF20 bA4FF20 bA5FF20 bA6FF20 bA7FF20 bA8FF20 bA9FF20 bAAFF20 bABFF20 bACFF20 bADFF20 bADFF20 bAFFF20
bB0FF20 bB1FF20 bB2FF20 bB3FF20 bB4FF20 bB5FF20 bB6FF20 bB7FF20 bB8FF20 bB9FF20 bBAFF20 bBBFF20 bBCFF20 bBDFF20 bBDFF20 bBFFF20
bC0FF20 bC1FF20 bC2FF20 bC3FF20 bC4FF20 bC5FF20 bC6FF20 bC7FF20 bC8FF20 bC9FF20 bCAFF20 bCBFF20 bCCFF20 bCDFF20 bCDFF20 bCFFF20
bD0FF20 bD1FF20 bD2FF20 bD3FF20 bD4FF20 bD5FF20 bD6FF20 bD7FF20 bD8FF20 bD9FF20 bDAFF20 bDBFF20 bDCFF20 bDDFF20 bDDFF20 bDFFF20
bE0FF20 bE1FF20 bE2FF20 bE3FF20 bE4FF20 bE5FF20 bE6FF20 bE7FF20 bE8FF20 bE9FF20 bEAFF20 bEBFF20 bECFF20 bEDFF20 bEDFF20 bEFFF20
bF0FF20 bF1FF20 bF2FF20 bF3FF20 bF4FF20 bF5FF20 bF6FF20 bF7FF20 bF8FF20 bF9FF20 bFAFF20 bFBFF20 bFCFF20 bFDFF20 bFDFF20 bFFFF20

FF30XX

Redakto
0000XX
b00FF30 b01FF30 b02FF30 b03FF30 b14FF30 b05FF30 b16FF30 b07FF30 b08FF30 b09FF30 b0AFF30 b0BFF30 b0CFF30 b0DFF30 b1DFF30 b0FFF30
b10FF30 b11FF30 b12FF30 b13FF30 b14FF30 b15FF30 b16FF30 b17FF30 b18FF30 b19FF30 b1AFF30 b1BFF30 b1CFF30 b1DFF30 b1DFF30 b1FFF30
b20FF30 b21FF30 b22FF30 b23FF30 b24FF30 b25FF30 b26FF30 b27FF30 b28FF30 b29FF30 b2AFF30 b2BFF30 b2CFF30 b2DFF30 b2DFF30 b2FFF30
b30FF30 b31FF30 b32FF30 b33FF30 b34FF30 b35FF30 b36FF30 b37FF30 b38FF30 b39FF30 b3AFF30 b3BFF30 b3CFF30 b3DFF30 b3DFF30 b3FFF30
b40FF30 b41FF30 b42FF30 b43FF30 b44FF30 b45FF30 b46FF30 b47FF30 b48FF30 b49FF30 b4AFF30 b4BFF30 b4CFF30 b4DFF30 b4DFF30 b4FFF30
b50FF30 b51FF30 b52FF30 b53FF30 b54FF30 b55FF30 b56FF30 b57FF30 b58FF30 b59FF30 b5AFF30 b5BFF30 b5CFF30 b5DFF30 b5DFF30 b5FFF30
b60FF30 b61FF30 b62FF30 b63FF30 b64FF30 b65FF30 b66FF30 b67FF30 b68FF30 b69FF30 b6AFF30 b6BFF30 b6CFF30 b6DFF30 b6EFF30 b6FFF30
b70FF30 b71FF30 b72FF30 b73FF30 b74FF30 b75FF30 b76FF30 b77FF30 b78FF30 b79FF30 b7AFF30 b7BFF30 b7CFF30 b7DFF30 b7EFF30 b7FFF30
b80FF30 b81FF30 b82FF30 b83FF30 b84FF30 b85FF30 b86FF30 b87FF30 b88FF30 b89FF30 b8AFF30 b8BFF30 b8CFF30 b8DFF30 b8DFF30 b8FFF30
b90FF30 b91FF30 b92FF30 b93FF30 b94FF30 b95FF30 b96FF30 b97FF30 b98FF30 b99FF30 b9AFF30 b9BFF30 b9CFF30 b9DFF30 b9DFF30 b9FFF30
bA0FF30 bA1FF30 bA2FF30 bA3FF30 bA4FF30 bA5FF30 bA6FF30 bA7FF30 bA8FF30 bA9FF30 bAAFF30 bABFF30 bACFF30 bADFF30 bADFF30 bAFFF30
bB0FF30 bB1FF30 bB2FF30 bB3FF30 bB4FF30 bB5FF30 bB6FF30 bB7FF30 bB8FF30 bB9FF30 bBAFF30 bBBFF30 bBCFF30 bBDFF30 bBDFF30 bBFFF30
bC0FF30 bC1FF30 bC2FF30 bC3FF30 bC4FF30 bC5FF30 bC6FF30 bC7FF30 bC8FF30 bC9FF30 bCAFF30 bCBFF30 bCCFF30 bCDFF30 bCDFF30 bCFFF30
bD0FF30 bD1FF30 bD2FF30 bD3FF30 bD4FF30 bD5FF30 bD6FF30 bD7FF30 bD8FF30 bD9FF30 bDAFF30 bDBFF30 bDCFF30 bDDFF30 bDDFF30 bDFFF30
bE0FF30 bE1FF30 bE2FF30 bE3FF30 bE4FF30 bE5FF30 bE6FF30 bE7FF30 bE8FF30 bE9FF30 bEAFF30 bEBFF30 bECFF30 bEDFF30 bEDFF30 bEFFF30
bF0FF30 bF1FF30 bF2FF30 bF3FF30 bF4FF30 bF5FF30 bF6FF30 bF7FF30 bF8FF30 bF9FF30 bFAFF30 bFBFF30 bFCFF30 bFDFF30 bFDFF30 bFFFF30

FF40XX

Redakto
0000XX
b00FF40 b01FF40 b02FF40 b03FF40 b14FF40 b05FF40 b16FF40 b07FF40 b08FF40 b09FF40 b0AFF40 b0BFF40 b0CFF40 b0DFF40 b1DFF40 b0FFF40
b10FF40 b11FF40 b12FF40 b13FF40 b14FF40 b15FF40 b16FF40 b17FF40 b18FF40 b19FF40 b1AFF40 b1BFF40 b1CFF40 b1DFF40 b1DFF40 b1FFF40
b20FF40 b21FF40 b22FF40 b23FF40 b24FF40 b25FF40 b26FF40 b27FF40 b28FF40 b29FF40 b2AFF40 b2BFF40 b2CFF40 b2DFF40 b2DFF40 b2FFF40
b30FF40 b31FF40 b32FF40 b33FF40 b34FF40 b35FF40 b36FF40 b37FF40 b38FF40 b39FF40 b3AFF40 b3BFF40 b3CFF40 b3DFF40 b3DFF40 b3FFF40
b40FF40 b41FF40 b42FF40 b43FF40 b44FF40 b45FF40 b46FF40 b47FF40 b48FF40 b49FF40 b4AFF40 b4BFF40 b4CFF40 b4DFF40 b4DFF40 b4FFF40
b50FF40 b51FF40 b52FF40 b53FF40 b54FF40 b55FF40 b56FF40 b57FF40 b58FF40 b59FF40 b5AFF40 b5BFF40 b5CFF40 b5DFF40 b5DFF40 b5FFF40
b60FF40 b61FF40 b62FF40 b63FF40 b64FF40 b65FF40 b66FF40 b67FF40 b68FF40 b69FF40 b6AFF40 b6BFF40 b6CFF40 b6DFF40 b6EFF40 b6FFF40
b70FF40 b71FF40 b72FF40 b73FF40 b74FF40 b75FF40 b76FF40 b77FF40 b78FF40 b79FF40 b7AFF40 b7BFF40 b7CFF40 b7DFF40 b7EFF40 b7FFF40
b80FF40 b81FF40 b82FF40 b83FF40 b84FF40 b85FF40 b86FF40 b87FF40 b88FF40 b89FF40 b8AFF40 b8BFF40 b8CFF40 b8DFF40 b8DFF40 b8FFF40
b90FF40 b91FF40 b92FF40 b93FF40 b94FF40 b95FF40 b96FF40 b97FF40 b98FF40 b99FF40 b9AFF40 b9BFF40 b9CFF40 b9DFF40 b9DFF40 b9FFF40
bA0FF40 bA1FF40 bA2FF40 bA3FF40 bA4FF40 bA5FF40 bA6FF40 bA7FF40 bA8FF40 bA9FF40 bAAFF40 bABFF40 bACFF40 bADFF40 bADFF40 bAFFF40
bB0FF40 bB1FF40 bB2FF40 bB3FF40 bB4FF40 bB5FF40 bB6FF40 bB7FF40 bB8FF40 bB9FF40 bBAFF40 bBBFF40 bBCFF40 bBDFF40 bBDFF40 bBFFF40
bC0FF40 bC1FF40 bC2FF40 bC3FF40 bC4FF40 bC5FF40 bC6FF40 bC7FF40 bC8FF40 bC9FF40 bCAFF40 bCBFF40 bCCFF40 bCDFF40 bCDFF40 bCFFF40
bD0FF40 bD1FF40 bD2FF40 bD3FF40 bD4FF40 bD5FF40 bD6FF40 bD7FF40 bD8FF40 bD9FF40 bDAFF40 bDBFF40 bDCFF40 bDDFF40 bDDFF40 bDFFF40
bE0FF40 bE1FF40 bE2FF40 bE3FF40 bE4FF40 bE5FF40 bE6FF40 bE7FF40 bE8FF40 bE9FF40 bEAFF40 bEBFF40 bECFF40 bEDFF40 bEDFF40 bEFFF40
bF0FF40 bF1FF40 bF2FF40 bF3FF40 bF4FF40 bF5FF40 bF6FF40 bF7FF40 bF8FF40 bF9FF40 bFAFF40 bFBFF40 bFCFF40 bFDFF40 bFDFF40 bFFFF40

FF50XX

Redakto
0000XX
b00FF50 b01FF50 b02FF50 b03FF50 b14FF50 b05FF50 b16FF50 b07FF50 b08FF50 b09FF50 b0AFF50 b0BFF50 b0CFF50 b0DFF50 b1DFF50 b0FFF50
b10FF50 b11FF50 b12FF50 b13FF50 b14FF50 b15FF50 b16FF50 b17FF50 b18FF50 b19FF50 b1AFF50 b1BFF50 b1CFF50 b1DFF50 b1DFF50 b1FFF50
b20FF50 b21FF50 b22FF50 b23FF50 b24FF50 b25FF50 b26FF50 b27FF50 b28FF50 b29FF50 b2AFF50 b2BFF50 b2CFF50 b2DFF50 b2DFF50 b2FFF50
b30FF50 b31FF50 b32FF50 b33FF50 b34FF50 b35FF50 b36FF50 b37FF50 b38FF50 b39FF50 b3AFF50 b3BFF50 b3CFF50 b3DFF50 b3DFF50 b3FFF50
b40FF50 b41FF50 b42FF50 b43FF50 b44FF50 b45FF50 b46FF50 b47FF50 b48FF50 b49FF50 b4AFF50 b4BFF50 b4CFF50 b4DFF50 b4DFF50 b4FFF50
b50FF50 b51FF50 b52FF50 b53FF50 b54FF50 b55FF50 b56FF50 b57FF50 b58FF50 b59FF50 b5AFF50 b5BFF50 b5CFF50 b5DFF50 b5DFF50 b5FFF50
b60FF50 b61FF50 b62FF50 b63FF50 b64FF50 b65FF50 b66FF50 b67FF50 b68FF50 b69FF50 b6AFF50 b6BFF50 b6CFF50 b6DFF50 b6EFF50 b6FFF50
b70FF50 b71FF50 b72FF50 b73FF50 b74FF50 b75FF50 b76FF50 b77FF50 b78FF50 b79FF50 b7AFF50 b7BFF50 b7CFF50 b7DFF50 b7EFF50 b7FFF50
b80FF50 b81FF50 b82FF50 b83FF50 b84FF50 b85FF50 b86FF50 b87FF50 b88FF50 b89FF50 b8AFF50 b8BFF50 b8CFF50 b8DFF50 b8DFF50 b8FFF50
b90FF50 b91FF50 b92FF50 b93FF50 b94FF50 b95FF50 b96FF50 b97FF50 b98FF50 b99FF50 b9AFF50 b9BFF50 b9CFF50 b9DFF50 b9DFF50 b9FFF50
bA0FF50 bA1FF50 bA2FF50 bA3FF50 bA4FF50 bA5FF50 bA6FF50 bA7FF50 bA8FF50 bA9FF50 bAAFF50 bABFF50 bACFF50 bADFF50 bADFF50 bAFFF50
bB0FF50 bB1FF50 bB2FF50 bB3FF50 bB4FF50 bB5FF50 bB6FF50 bB7FF50 bB8FF50 bB9FF50 bBAFF50 bBBFF50 bBCFF50 bBDFF50 bBDFF50 bBFFF50
bC0FF50 bC1FF50 bC2FF50 bC3FF50 bC4FF50 bC5FF50 bC6FF50 bC7FF50 bC8FF50 bC9FF50 bCAFF50 bCBFF50 bCCFF50 bCDFF50 bCDFF50 bCFFF50
bD0FF50 bD1FF50 bD2FF50 bD3FF50 bD4FF50 bD5FF50 bD6FF50 bD7FF50 bD8FF50 bD9FF50 bDAFF50 bDBFF50 bDCFF50 bDDFF50 bDDFF50 bDFFF50
bE0FF50 bE1FF50 bE2FF50 bE3FF50 bE4FF50 bE5FF50 bE6FF50 bE7FF50 bE8FF50 bE9FF50 bEAFF50 bEBFF50 bECFF50 bEDFF50 bEDFF50 bEFFF50
bF0FF50 bF1FF50 bF2FF50 bF3FF50 bF4FF50 bF5FF50 bF6FF50 bF7FF50 bF8FF50 bF9FF50 bFAFF50 bFBFF50 bFCFF50 bFDFF50 bFDFF50 bFFFF50

FF60XX

Redakto
0000XX
b00FF60 b01FF60 b02FF60 b03FF60 b14FF60 b05FF60 b16FF60 b07FF60 b08FF60 b09FF60 b0AFF60 b0BFF60 b0CFF60 b0DFF60 b1DFF60 b0FFF60
b10FF60 b11FF60 b12FF60 b13FF60 b14FF60 b15FF60 b16FF60 b17FF60 b18FF60 b19FF60 b1AFF60 b1BFF60 b1CFF60 b1DFF60 b1DFF60 b1FFF60
b20FF60 b21FF60 b22FF60 b23FF60 b24FF60 b25FF60 b26FF60 b27FF60 b28FF60 b29FF60 b2AFF60 b2BFF60 b2CFF60 b2DFF60 b2DFF60 b2FFF60
b30FF60 b31FF60 b32FF60 b33FF60 b34FF60 b35FF60 b36FF60 b37FF60 b38FF60 b39FF60 b3AFF60 b3BFF60 b3CFF60 b3DFF60 b3DFF60 b3FFF60
b40FF60 b41FF60 b42FF60 b43FF60 b44FF60 b45FF60 b46FF60 b47FF60 b48FF60 b49FF60 b4AFF60 b4BFF60 b4CFF60 b4DFF60 b4DFF60 b4FFF60
b50FF60 b51FF60 b52FF60 b53FF60 b54FF60 b55FF60 b56FF60 b57FF60 b58FF60 b59FF60 b5AFF60 b5BFF60 b5CFF60 b5DFF60 b5DFF60 b5FFF60
b60FF60 b61FF60 b62FF60 b63FF60 b64FF60 b65FF60 b66FF60 b67FF60 b68FF60 b69FF60 b6AFF60 b6BFF60 b6CFF60 b6DFF60 b6EFF60 b6FFF60
b70FF60 b71FF60 b72FF60 b73FF60 b74FF60 b75FF60 b76FF60 b77FF60 b78FF60 b79FF60 b7AFF60 b7BFF60 b7CFF60 b7DFF60 b7EFF60 b7FFF60
b80FF60 b81FF60 b82FF60 b83FF60 b84FF60 b85FF60 b86FF60 b87FF60 b88FF60 b89FF60 b8AFF60 b8BFF60 b8CFF60 b8DFF60 b8DFF60 b8FFF60
b90FF60 b91FF60 b92FF60 b93FF60 b94FF60 b95FF60 b96FF60 b97FF60 b98FF60 b99FF60 b9AFF60 b9BFF60 b9CFF60 b9DFF60 b9DFF60 b9FFF60
bA0FF60 bA1FF60 bA2FF60 bA3FF60 bA4FF60 bA5FF60 bA6FF60 bA7FF60 bA8FF60 bA9FF60 bAAFF60 bABFF60 bACFF60 bADFF60 bADFF60 bAFFF60
bB0FF60 bB1FF60 bB2FF60 bB3FF60 bB4FF60 bB5FF60 bB6FF60 bB7FF60 bB8FF60 bB9FF60 bBAFF60 bBBFF60 bBCFF60 bBDFF60 bBDFF60 bBFFF60
bC0FF60 bC1FF60 bC2FF60 bC3FF60 bC4FF60 bC5FF60 bC6FF60 bC7FF60 bC8FF60 bC9FF60 bCAFF60 bCBFF60 bCCFF60 bCDFF60 bCDFF60 bCFFF60
bD0FF60 bD1FF60 bD2FF60 bD3FF60 bD4FF60 bD5FF60 bD6FF60 bD7FF60 bD8FF60 bD9FF60 bDAFF60 bDBFF60 bDCFF60 bDDFF60 bDDFF60 bDFFF60
bE0FF60 bE1FF60 bE2FF60 bE3FF60 bE4FF60 bE5FF60 bE6FF60 bE7FF60 bE8FF60 bE9FF60 bEAFF60 bEBFF60 bECFF60 bEDFF60 bEDFF60 bEFFF60
bF0FF60 bF1FF60 bF2FF60 bF3FF60 bF4FF60 bF5FF60 bF6FF60 bF7FF60 bF8FF60 bF9FF60 bFAFF60 bFBFF60 bFCFF60 bFDFF60 bFDFF60 bFFFF60

FF07XX

Redakto
0000XX
b00FF70 b01FF70 b02FF70 b03FF70 b14FF70 b05FF70 b16FF70 b07FF70 b08FF70 b09FF70 b0AFF70 b0BFF70 b0CFF70 b0DFF70 b1DFF70 b0FFF70
b10FF70 b11FF70 b12FF70 b13FF70 b14FF70 b15FF70 b16FF70 b17FF70 b18FF70 b19FF70 b1AFF70 b1BFF70 b1CFF70 b1DFF70 b1DFF70 b1FFF70
b20FF70 b21FF70 b22FF70 b23FF70 b24FF70 b25FF70 b26FF70 b27FF70 b28FF70 b29FF70 b2AFF70 b2BFF70 b2CFF70 b2DFF70 b2DFF70 b2FFF70
b30FF70 b31FF70 b32FF70 b33FF70 b34FF70 b35FF70 b36FF70 b37FF70 b38FF70 b39FF70 b3AFF70 b3BFF70 b3CFF70 b3DFF70 b3DFF70 b3FFF70
b40FF70 b41FF70 b42FF70 b43FF70 b44FF70 b45FF70 b46FF70 b47FF70 b48FF70 b49FF70 b4AFF70 b4BFF70 b4CFF70 b4DFF70 b4DFF70 b4FFF70
b50FF70 b51FF70 b52FF70 b53FF70 b54FF70 b55FF70 b56FF70 b57FF70 b58FF70 b59FF70 b5AFF70 b5BFF70 b5CFF70 b5DFF70 b5DFF70 b5FFF70
b60FF70 b61FF70 b62FF70 b63FF70 b64FF70 b65FF70 b66FF70 b67FF70 b68FF70 b69FF70 b6AFF70 b6BFF70 b6CFF70 b6DFF70 b6EFF70 b6FFF70
b70FF70 b71FF70 b72FF70 b73FF70 b74FF70 b75FF70 b76FF70 b77FF70 b78FF70 b79FF70 b7AFF70 b7BFF70 b7CFF70 b7DFF70 b7EFF70 b7FFF70
b80FF70 b81FF70 b82FF70 b83FF70 b84FF70 b85FF70 b86FF70 b87FF70 b88FF70 b89FF70 b8AFF70 b8BFF70 b8CFF70 b8DFF70 b8DFF70 b8FFF70
b90FF70 b91FF70 b92FF70 b93FF70 b94FF70 b95FF70 b96FF70 b97FF70 b98FF70 b99FF70 b9AFF70 b9BFF70 b9CFF70 b9DFF70 b9DFF70 b9FFF70
bA0FF70 bA1FF70 bA2FF70 bA3FF70 bA4FF70 bA5FF70 bA6FF70 bA7FF70 bA8FF70 bA9FF70 bAAFF70 bABFF70 bACFF70 bADFF70 bADFF70 bAFFF70
bB0FF70 bB1FF70 bB2FF70 bB3FF70 bB4FF70 bB5FF70 bB6FF70 bB7FF70 bB8FF70 bB9FF70 bBAFF70 bBBFF70 bBCFF70 bBDFF70 bBDFF70 bBFFF70
bC0FF70 bC1FF70 bC2FF70 bC3FF70 bC4FF70 bC5FF70 bC6FF70 bC7FF70 bC8FF70 bC9FF70 bCAFF70 bCBFF70 bCCFF70 bCDFF70 bCDFF70 bCFFF70
bD0FF70 bD1FF70 bD2FF70 bD3FF70 bD4FF70 bD5FF70 bD6FF70 bD7FF70 bD8FF70 bD9FF70 bDAFF70 bDBFF70 bDCFF70 bDDFF70 bDDFF70 bDFFF70
bE0FF70 bE1FF70 bE2FF70 bE3FF70 bE4FF70 bE5FF70 bE6FF70 bE7FF70 bE8FF70 bE9FF70 bEAFF70 bEBFF70 bECFF70 bEDFF70 bEDFF70 bEFFF70
bF0FF70 bF1FF70 bF2FF70 bF3FF70 bF4FF70 bF5FF70 bF6FF70 bF7FF70 bF8FF70 bF9FF70 bFAFF70 bFBFF70 bFCFF70 bFDFF70 bFDFF70 bFFFF70

FF80XX

Redakto
0000XX
b00FF80 b01FF80 b02FF80 b03FF80 b14FF80 b05FF80 b16FF80 b07FF80 b08FF80 b09FF80 b0AFF80 b0BFF80 b0CFF80 b0DFF80 b1DFF80 b0FFF80
b10FF80 b11FF80 b12FF80 b13FF80 b14FF80 b15FF80 b16FF80 b17FF80 b18FF80 b19FF80 b1AFF80 b1BFF80 b1CFF80 b1DFF80 b1DFF80 b1FFF80
b20FF80 b21FF80 b22FF80 b23FF80 b24FF80 b25FF80 b26FF80 b27FF80 b28FF80 b29FF80 b2AFF80 b2BFF80 b2CFF80 b2DFF80 b2DFF80 b2FFF80
b30FF80 b31FF80 b32FF80 b33FF80 b34FF80 b35FF80 b36FF80 b37FF80 b38FF80 b39FF80 b3AFF80 b3BFF80 b3CFF80 b3DFF80 b3DFF80 b3FFF80
b40FF80 b41FF80 b42FF80 b43FF80 b44FF80 b45FF80 b46FF80 b47FF80 b48FF80 b49FF80 b4AFF80 b4BFF80 b4CFF80 b4DFF80 b4DFF80 b4FFF80
b50FF80 b51FF80 b52FF80 b53FF80 b54FF80 b55FF80 b56FF80 b57FF80 b58FF80 b59FF80 b5AFF80 b5BFF80 b5CFF80 b5DFF80 b5DFF80 b5FFF80
b60FF80 b61FF80 b62FF80 b63FF80 b64FF80 b65FF80 b66FF80 b67FF80 b68FF80 b69FF80 b6AFF80 b6BFF80 b6CFF80 b6DFF80 b6EFF80 b6FFF80
b70FF80 b71FF80 b72FF80 b73FF80 b74FF80 b75FF80 b76FF80 b77FF80 b78FF80 b79FF80 b7AFF80 b7BFF80 b7CFF80 b7DFF80 b7EFF80 b7FFF80
b80FF80 b81FF80 b82FF80 b83FF80 b84FF80 b85FF80 b86FF80 b87FF80 b88FF80 b89FF80 b8AFF80 b8BFF80 b8CFF80 b8DFF80 b8DFF80 b8FFF80
b90FF80 b91FF80 b92FF80 b93FF80 b94FF80 b95FF80 b96FF80 b97FF80 b98FF80 b99FF80 b9AFF80 b9BFF80 b9CFF80 b9DFF80 b9DFF80 b9FFF80
bA0FF80 bA1FF80 bA2FF80 bA3FF80 bA4FF80 bA5FF80 bA6FF80 bA7FF80 bA8FF80 bA9FF80 bAAFF80 bABFF80 bACFF80 bADFF80 bADFF80 bAFFF80
bB0FF80 bB1FF80 bB2FF80 bB3FF80 bB4FF80 bB5FF80 bB6FF80 bB7FF80 bB8FF80 bB9FF80 bBAFF80 bBBFF80 bBCFF80 bBDFF80 bBDFF80 bBFFF80
bC0FF80 bC1FF80 bC2FF80 bC3FF80 bC4FF80 bC5FF80 bC6FF80 bC7FF80 bC8FF80 bC9FF80 bCAFF80 bCBFF80 bCCFF80 bCDFF80 bCDFF80 bCFFF80
bD0FF80 bD1FF80 bD2FF80 bD3FF80 bD4FF80 bD5FF80 bD6FF80 bD7FF80 bD8FF80 bD9FF80 bDAFF80 bDBFF80 bDCFF80 bDDFF80 bDDFF80 bDFFF80
bE0FF80 bE1FF80 bE2FF80 bE3FF80 bE4FF80 bE5FF80 bE6FF80 bE7FF80 bE8FF80 bE9FF80 bEAFF80 bEBFF80 bECFF80 bEDFF80 bEDFF80 bEFFF80
bF0FF80 bF1FF80 bF2FF80 bF3FF80 bF4FF80 bF5FF80 bF6FF80 bF7FF80 bF8FF80 bF9FF80 bFAFF80 bFBFF80 bFCFF80 bFDFF80 bFDFF80 bFFFF80

FF90XX

Redakto
0000XX
b00FF90 b01FF90 b02FF90 b03FF90 b14FF90 b05FF90 b16FF90 b07FF90 b08FF90 b09FF90 b0AFF90 b0BFF90 b0CFF90 b0DFF90 b1DFF90 b0FFF90
b10FF90 b11FF90 b12FF90 b13FF90 b14FF90 b15FF90 b16FF90 b17FF90 b18FF90 b19FF90 b1AFF90 b1BFF90 b1CFF90 b1DFF90 b1DFF90 b1FFF90
b20FF90 b21FF90 b22FF90 b23FF90 b24FF90 b25FF90 b26FF90 b27FF90 b28FF90 b29FF90 b2AFF90 b2BFF90 b2CFF90 b2DFF90 b2DFF90 b2FFF90
b30FF90 b31FF90 b32FF90 b33FF90 b34FF90 b35FF90 b36FF90 b37FF90 b38FF90 b39FF90 b3AFF90 b3BFF90 b3CFF90 b3DFF90 b3DFF90 b3FFF90
b40FF90 b41FF90 b42FF90 b43FF90 b44FF90 b45FF90 b46FF90 b47FF90 b48FF90 b49FF90 b4AFF90 b4BFF90 b4CFF90 b4DFF90 b4DFF90 b4FFF90
b50FF90 b51FF90 b52FF90 b53FF90 b54FF90 b55FF90 b56FF90 b57FF90 b58FF90 b59FF90 b5AFF90 b5BFF90 b5CFF90 b5DFF90 b5DFF90 b5FFF90
b60FF90 b61FF90 b62FF90 b63FF90 b64FF90 b65FF90 b66FF90 b67FF90 b68FF90 b69FF90 b6AFF90 b6BFF90 b6CFF90 b6DFF90 b6EFF90 b6FFF90
b70FF90 b71FF90 b72FF90 b73FF90 b74FF90 b75FF90 b76FF90 b77FF90 b78FF90 b79FF90 b7AFF90 b7BFF90 b7CFF90 b7DFF90 b7EFF90 b7FFF90
b80FF90 b81FF90 b82FF90 b83FF90 b84FF90 b85FF90 b86FF90 b87FF90 b88FF90 b89FF90 b8AFF90 b8BFF90 b8CFF90 b8DFF90 b8DFF90 b8FFF90
b90FF90 b91FF90 b92FF90 b93FF90 b94FF90 b95FF90 b96FF90 b97FF90 b98FF90 b99FF90 b9AFF90 b9BFF90 b9CFF90 b9DFF90 b9DFF90 b9FFF90
bA0FF90 bA1FF90 bA2FF90 bA3FF90 bA4FF90 bA5FF90 bA6FF90 bA7FF90 bA8FF90 bA9FF90 bAAFF90 bABFF90 bACFF90 bADFF90 bADFF90 bAFFF90
bB0FF90 bB1FF90 bB2FF90 bB3FF90 bB4FF90 bB5FF90 bB6FF90 bB7FF90 bB8FF90 bB9FF90 bBAFF90 bBBFF90 bBCFF90 bBDFF90 bBDFF90 bBFFF90
bC0FF90 bC1FF90 bC2FF90 bC3FF90 bC4FF90 bC5FF90 bC6FF90 bC7FF90 bC8FF90 bC9FF90 bCAFF90 bCBFF90 bCCFF90 bCDFF90 bCDFF90 bCFFF90
bD0FF90 bD1FF90 bD2FF90 bD3FF90 bD4FF90 bD5FF90 bD6FF90 bD7FF90 bD8FF90 bD9FF90 bDAFF90 bDBFF90 bDCFF90 bDDFF90 bDDFF90 bDFFF90
bE0FF90 bE1FF90 bE2FF90 bE3FF90 bE4FF90 bE5FF90 bE6FF90 bE7FF90 bE8FF90 bE9FF90 bEAFF90 bEBFF90 bECFF90 bEDFF90 bEDFF90 bEFFF90
bF0FF90 bF1FF90 bF2FF90 bF3FF90 bF4FF90 bF5FF90 bF6FF90 bF7FF90 bF8FF90 bF9FF90 bFAFF90 bFBFF90 bFCFF90 bFDFF90 bFDFF90 bFFFF90

FFA0XX

Redakto
0000XX
b00FFA0 b01FFA0 b02FFA0 b03FFA0 b14FFA0 b05FFA0 b16FFA0 b07FFA0 b08FFA0 b09FFA0 b0AFFA0 b0BFFA0 b0CFFA0 b0DFFA0 b1DFFA0 b0FFFA0
b10FFA0 b11FFA0 b12FFA0 b13FFA0 b14FFA0 b15FFA0 b16FFA0 b17FFA0 b18FFA0 b19FFA0 b1AFFA0 b1BFFA0 b1CFFA0 b1DFFA0 b1DFFA0 b1FFFA0
b20FFA0 b21FFA0 b22FFA0 b23FFA0 b24FFA0 b25FFA0 b26FFA0 b27FFA0 b28FFA0 b29FFA0 b2AFFA0 b2BFFA0 b2CFFA0 b2DFFA0 b2DFFA0 b2FFFA0
b30FFA0 b31FFA0 b32FFA0 b33FFA0 b34FFA0 b35FFA0 b36FFA0 b37FFA0 b38FFA0 b39FFA0 b3AFFA0 b3BFFA0 b3CFFA0 b3DFFA0 b3DFFA0 b3FFFA0
b40FFA0 b41FFA0 b42FFA0 b43FFA0 b44FFA0 b45FFA0 b46FFA0 b47FFA0 b48FFA0 b49FFA0 b4AFFA0 b4BFFA0 b4CFFA0 b4DFFA0 b4DFFA0 b4FFFA0
b50FFA0 b51FFA0 b52FFA0 b53FFA0 b54FFA0 b55FFA0 b56FFA0 b57FFA0 b58FFA0 b59FFA0 b5AFFA0 b5BFFA0 b5CFFA0 b5DFFA0 b5DFFA0 b5FFFA0
b60FFA0 b61FFA0 b62FFA0 b63FFA0 b64FFA0 b65FFA0 b66FFA0 b67FFA0 b68FFA0 b69FFA0 b6AFFA0 b6BFFA0 b6CFFA0 b6DFFA0 b6EFFA0 b6FFFA0
b70FFA0 b71FFA0 b72FFA0 b73FFA0 b74FFA0 b75FFA0 b76FFA0 b77FFA0 b78FFA0 b79FFA0 b7AFFA0 b7BFFA0 b7CFFA0 b7DFFA0 b7EFFA0 b7FFFA0
b80FFA0 b81FFA0 b82FFA0 b83FFA0 b84FFA0 b85FFA0 b86FFA0 b87FFA0 b88FFA0 b89FFA0 b8AFFA0 b8BFFA0 b8CFFA0 b8DFFA0 b8DFFA0 b8FFFA0
b90FFA0 b91FFA0 b92FFA0 b93FFA0 b94FFA0 b95FFA0 b96FFA0 b97FFA0 b98FFA0 b99FFA0 b9AFFA0 b9BFFA0 b9CFFA0 b9DFFA0 b9DFFA0 b9FFFA0
bA0FFA0 bA1FFA0 bA2FFA0 bA3FFA0 bA4FFA0 bA5FFA0 bA6FFA0 bA7FFA0 bA8FFA0 bA9FFA0 bAAFFA0 bABFFA0 bACFFA0 bADFFA0 bADFFA0 bAFFFA0
bB0FFA0 bB1FFA0 bB2FFA0 bB3FFA0 bB4FFA0 bB5FFA0 bB6FFA0 bB7FFA0 bB8FFA0 bB9FFA0 bBAFFA0 bBBFFA0 bBCFFA0 bBDFFA0 bBDFFA0 bBFFFA0
bC0FFA0 bC1FFA0 bC2FFA0 bC3FFA0 bC4FFA0 bC5FFA0 bC6FFA0 bC7FFA0 bC8FFA0 bC9FFA0 bCAFFA0 bCBFFA0 bCCFFA0 bCDFFA0 bCDFFA0 bCFFFA0
bD0FFA0 bD1FFA0 bD2FFA0 bD3FFA0 bD4FFA0 bD5FFA0 bD6FFA0 bD7FFA0 bD8FFA0 bD9FFA0 bDAFFA0 bDBFFA0 bDCFFA0 bDDFFA0 bDDFFA0 bDFFFA0
bE0FFA0 bE1FFA0 bE2FFA0 bE3FFA0 bE4FFA0 bE5FFA0 bE6FFA0 bE7FFA0 bE8FFA0 bE9FFA0 bEAFFA0 bEBFFA0 bECFFA0 bEDFFA0 bEDFFA0 bEFFFA0
bF0FFA0 bF1FFA0 bF2FFA0 bF3FFA0 bF4FFA0 bF5FFA0 bF6FFA0 bF7FFA0 bF8FFA0 bF9FFA0 bFAFFA0 bFBFFA0 bFCFFA0 bFDFFA0 bFDFFA0 bFFFFA0

FFB0XX

Redakto
0000XX
b00FFB0 b01FFB0 b02FFB0 b03FFB0 b14FFB0 b05FFB0 b16FFB0 b07FFB0 b08FFB0 b09FFB0 b0AFFB0 b0BFFB0 b0CFFB0 b0DFFB0 b1DFFB0 b0FFFB0
b10FFB0 b11FFB0 b12FFB0 b13FFB0 b14FFB0 b15FFB0 b16FFB0 b17FFB0 b18FFB0 b19FFB0 b1AFFB0 b1BFFB0 b1CFFB0 b1DFFB0 b1DFFB0 b1FFFB0
b20FFB0 b21FFB0 b22FFB0 b23FFB0 b24FFB0 b25FFB0 b26FFB0 b27FFB0 b28FFB0 b29FFB0 b2AFFB0 b2BFFB0 b2CFFB0 b2DFFB0 b2DFFB0 b2FFFB0
b30FFB0 b31FFB0 b32FFB0 b33FFB0 b34FFB0 b35FFB0 b36FFB0 b37FFB0 b38FFB0 b39FFB0 b3AFFB0 b3BFFB0 b3CFFB0 b3DFFB0 b3DFFB0 b3FFFB0
b40FFB0 b41FFB0 b42FFB0 b43FFB0 b44FFB0 b45FFB0 b46FFB0 b47FFB0 b48FFB0 b49FFB0 b4AFFB0 b4BFFB0 b4CFFB0 b4DFFB0 b4DFFB0 b4FFFB0
b50FFB0 b51FFB0 b52FFB0 b53FFB0 b54FFB0 b55FFB0 b56FFB0 b57FFB0 b58FFB0 b59FFB0 b5AFFB0 b5BFFB0 b5CFFB0 b5DFFB0 b5DFFB0 b5FFFB0
b60FFB0 b61FFB0 b62FFB0 b63FFB0 b64FFB0 b65FFB0 b66FFB0 b67FFB0 b68FFB0 b69FFB0 b6AFFB0 b6BFFB0 b6CFFB0 b6DFFB0 b6EFFB0 b6FFFB0
b70FFB0 b71FFB0 b72FFB0 b73FFB0 b74FFB0 b75FFB0 b76FFB0 b77FFB0 b78FFB0 b79FFB0 b7AFFB0 b7BFFB0 b7CFFB0 b7DFFB0 b7EFFB0 b7FFFB0
b80FFB0 b81FFB0 b82FFB0 b83FFB0 b84FFB0 b85FFB0 b86FFB0 b87FFB0 b88FFB0 b89FFB0 b8AFFB0 b8BFFB0 b8CFFB0 b8DFFB0 b8DFFB0 b8FFFB0
b90FFB0 b91FFB0 b92FFB0 b93FFB0 b94FFB0 b95FFB0 b96FFB0 b97FFB0 b98FFB0 b99FFB0 b9AFFB0 b9BFFB0 b9CFFB0 b9DFFB0 b9DFFB0 b9FFFB0
bA0FFB0 bA1FFB0 bA2FFB0 bA3FFB0 bA4FFB0 bA5FFB0 bA6FFB0 bA7FFB0 bA8FFB0 bA9FFB0 bAAFFB0 bABFFB0 bACFFB0 bADFFB0 bADFFB0 bAFFFB0
bB0FFB0 bB1FFB0 bB2FFB0 bB3FFB0 bB4FFB0 bB5FFB0 bB6FFB0 bB7FFB0 bB8FFB0 bB9FFB0 bBAFFB0 bBBFFB0 bBCFFB0 bBDFFB0 bBDFFB0 bBFFFB0
bC0FFB0 bC1FFB0 bC2FFB0 bC3FFB0 bC4FFB0 bC5FFB0 bC6FFB0 bC7FFB0 bC8FFB0 bC9FFB0 bCAFFB0 bCBFFB0 bCCFFB0 bCDFFB0 bCDFFB0 bCFFFB0
bD0FFB0 bD1FFB0 bD2FFB0 bD3FFB0 bD4FFB0 bD5FFB0 bD6FFB0 bD7FFB0 bD8FFB0 bD9FFB0 bDAFFB0 bDBFFB0 bDCFFB0 bDDFFB0 bDDFFB0 bDFFFB0
bE0FFB0 bE1FFB0 bE2FFB0 bE3FFB0 bE4FFB0 bE5FFB0 bE6FFB0 bE7FFB0 bE8FFB0 bE9FFB0 bEAFFB0 bEBFFB0 bECFFB0 bEDFFB0 bEDFFB0 bEFFFB0
bF0FFB0 bF1FFB0 bF2FFB0 bF3FFB0 bF4FFB0 bF5FFB0 bF6FFB0 bF7FFB0 bF8FFB0 bF9FFB0 bFAFFB0 bFBFFB0 bFCFFB0 bFDFFB0 bFDFFB0 bFFFFB0

FFC0XX

Redakto
0000XX
b00FFC0 b01FFC0 b02FFC0 b03FFC0 b14FFC0 b05FFC0 b16FFC0 b07FFC0 b08FFC0 b09FFC0 b0AFFC0 b0BFFC0 b0CFFC0 b0DFFC0 b1DFFC0 b0FFFC0
b10FFC0 b11FFC0 b12FFC0 b13FFC0 b14FFC0 b15FFC0 b16FFC0 b17FFC0 b18FFC0 b19FFC0 b1AFFC0 b1BFFC0 b1CFFC0 b1DFFC0 b1DFFC0 b1FFFC0
b20FFC0 b21FFC0 b22FFC0 b23FFC0 b24FFC0 b25FFC0 b26FFC0 b27FFC0 b28FFC0 b29FFC0 b2AFFC0 b2BFFC0 b2CFFC0 b2DFFC0 b2DFFC0 b2FFFC0
b30FFC0 b31FFC0 b32FFC0 b33FFC0 b34FFC0 b35FFC0 b36FFC0 b37FFC0 b38FFC0 b39FFC0 b3AFFC0 b3BFFC0 b3CFFC0 b3DFFC0 b3DFFC0 b3FFFC0
b40FFC0 b41FFC0 b42FFC0 b43FFC0 b44FFC0 b45FFC0 b46FFC0 b47FFC0 b48FFC0 b49FFC0 b4AFFC0 b4BFFC0 b4CFFC0 b4DFFC0 b4DFFC0 b4FFFC0
b50FFC0 b51FFC0 b52FFC0 b53FFC0 b54FFC0 b55FFC0 b56FFC0 b57FFC0 b58FFC0 b59FFC0 b5AFFC0 b5BFFC0 b5CFFC0 b5DFFC0 b5DFFC0 b5FFFC0
b60FFC0 b61FFC0 b62FFC0 b63FFC0 b64FFC0 b65FFC0 b66FFC0 b67FFC0 b68FFC0 b69FFC0 b6AFFC0 b6BFFC0 b6CFFC0 b6DFFC0 b6EFFC0 b6FFFC0
b70FFC0 b71FFC0 b72FFC0 b73FFC0 b74FFC0 b75FFC0 b76FFC0 b77FFC0 b78FFC0 b79FFC0 b7AFFC0 b7BFFC0 b7CFFC0 b7DFFC0 b7EFFC0 b7FFFC0
b80FFC0 b81FFC0 b82FFC0 b83FFC0 b84FFC0 b85FFC0 b86FFC0 b87FFC0 b88FFC0 b89FFC0 b8AFFC0 b8BFFC0 b8CFFC0 b8DFFC0 b8DFFC0 b8FFFC0
b90FFC0 b91FFC0 b92FFC0 b93FFC0 b94FFC0 b95FFC0 b96FFC0 b97FFC0 b98FFC0 b99FFC0 b9AFFC0 b9BFFC0 b9CFFC0 b9DFFC0 b9DFFC0 b9FFFC0
bA0FFC0 bA1FFC0 bA2FFC0 bA3FFC0 bA4FFC0 bA5FFC0 bA6FFC0 bA7FFC0 bA8FFC0 bA9FFC0 bAAFFC0 bABFFC0 bACFFC0 bADFFC0 bADFFC0 bAFFFC0
bB0FFC0 bB1FFC0 bB2FFC0 bB3FFC0 bB4FFC0 bB5FFC0 bB6FFC0 bB7FFC0 bB8FFC0 bB9FFC0 bBAFFC0 bBBFFC0 bBCFFC0 bBDFFC0 bBDFFC0 bBFFFC0
bC0FFC0 bC1FFC0 bC2FFC0 bC3FFC0 bC4FFC0 bC5FFC0 bC6FFC0 bC7FFC0 bC8FFC0 bC9FFC0 bCAFFC0 bCBFFC0 bCCFFC0 bCDFFC0 bCDFFC0 bCFFFC0
bD0FFC0 bD1FFC0 bD2FFC0 bD3FFC0 bD4FFC0 bD5FFC0 bD6FFC0 bD7FFC0 bD8FFC0 bD9FFC0 bDAFFC0 bDBFFC0 bDCFFC0 bDDFFC0 bDDFFC0 bDFFFC0
bE0FFC0 bE1FFC0 bE2FFC0 bE3FFC0 bE4FFC0 bE5FFC0 bE6FFC0 bE7FFC0 bE8FFC0 bE9FFC0 bEAFFC0 bEBFFC0 bECFFC0 bEDFFC0 bEDFFC0 bEFFFC0
bF0FFC0 bF1FFC0 bF2FFC0 bF3FFC0 bF4FFC0 bF5FFC0 bF6FFC0 bF7FFC0 bF8FFC0 bF9FFC0 bFAFFC0 bFBFFC0 bFCFFC0 bFDFFC0 bFDFFC0 bFFFFC0

FFD0XX

Redakto
0000XX
b00FFD0 b01FFD0 b02FFD0 b03FFD0 b14FFD0 b05FFD0 b16FFD0 b07FFD0 b08FFD0 b09FFD0 b0AFFD0 b0BFFD0 b0CFFD0 b0DFFD0 b1DFFD0 b0FFFD0
b10FFD0 b11FFD0 b12FFD0 b13FFD0 b14FFD0 b15FFD0 b16FFD0 b17FFD0 b18FFD0 b19FFD0 b1AFFD0 b1BFFD0 b1CFFD0 b1DFFD0 b1DFFD0 b1FFFD0
b20FFD0 b21FFD0 b22FFD0 b23FFD0 b24FFD0 b25FFD0 b26FFD0 b27FFD0 b28FFD0 b29FFD0 b2AFFD0 b2BFFD0 b2CFFD0 b2DFFD0 b2DFFD0 b2FFFD0
b30FFD0 b31FFD0 b32FFD0 b33FFD0 b34FFD0 b35FFD0 b36FFD0 b37FFD0 b38FFD0 b39FFD0 b3AFFD0 b3BFFD0 b3CFFD0 b3DFFD0 b3DFFD0 b3FFFD0
b40FFD0 b41FFD0 b42FFD0 b43FFD0 b44FFD0 b45FFD0 b46FFD0 b47FFD0 b48FFD0 b49FFD0 b4AFFD0 b4BFFD0 b4CFFD0 b4DFFD0 b4DFFD0 b4FFFD0
b50FFD0 b51FFD0 b52FFD0 b53FFD0 b54FFD0 b55FFD0 b56FFD0 b57FFD0 b58FFD0 b59FFD0 b5AFFD0 b5BFFD0 b5CFFD0 b5DFFD0 b5DFFD0 b5FFFD0
b60FFD0 b61FFD0 b62FFD0 b63FFD0 b64FFD0 b65FFD0 b66FFD0 b67FFD0 b68FFD0 b69FFD0 b6AFFD0 b6BFFD0 b6CFFD0 b6DFFD0 b6EFFD0 b6FFFD0
b70FFD0 b71FFD0 b72FFD0 b73FFD0 b74FFD0 b75FFD0 b76FFD0 b77FFD0 b78FFD0 b79FFD0 b7AFFD0 b7BFFD0 b7CFFD0 b7DFFD0 b7EFFD0 b7FFFD0
b80FFD0 b81FFD0 b82FFD0 b83FFD0 b84FFD0 b85FFD0 b86FFD0 b87FFD0 b88FFD0 b89FFD0 b8AFFD0 b8BFFD0 b8CFFD0 b8DFFD0 b8DFFD0 b8FFFD0
b90FFD0 b91FFD0 b92FFD0 b93FFD0 b94FFD0 b95FFD0 b96FFD0 b97FFD0 b98FFD0 b99FFD0 b9AFFD0 b9BFFD0 b9CFFD0 b9DFFD0 b9DFFD0 b9FFFD0
bA0FFD0 bA1FFD0 bA2FFD0 bA3FFD0 bA4FFD0 bA5FFD0 bA6FFD0 bA7FFD0 bA8FFD0 bA9FFD0 bAAFFD0 bABFFD0 bACFFD0 bADFFD0 bADFFD0 bAFFFD0
bB0FFD0 bB1FFD0 bB2FFD0 bB3FFD0 bB4FFD0 bB5FFD0 bB6FFD0 bB7FFD0 bB8FFD0 bB9FFD0 bBAFFD0 bBBFFD0 bBCFFD0 bBDFFD0 bBDFFD0 bBFFFD0
bC0FFD0 bC1FFD0 bC2FFD0 bC3FFD0 bC4FFD0 bC5FFD0 bC6FFD0 bC7FFD0 bC8FFD0 bC9FFD0 bCAFFD0 bCBFFD0 bCCFFD0 bCDFFD0 bCDFFD0 bCFFFD0
bD0FFD0 bD1FFD0 bD2FFD0 bD3FFD0 bD4FFD0 bD5FFD0 bD6FFD0 bD7FFD0 bD8FFD0 bD9FFD0 bDAFFD0 bDBFFD0 bDCFFD0 bDDFFD0 bDDFFD0 bDFFFD0
bE0FFD0 bE1FFD0 bE2FFD0 bE3FFD0 bE4FFD0 bE5FFD0 bE6FFD0 bE7FFD0 bE8FFD0 bE9FFD0 bEAFFD0 bEBFFD0 bECFFD0 bEDFFD0 bEDFFD0 bEFFFD0
bF0FFD0 bF1FFD0 bF2FFD0 bF3FFD0 bF4FFD0 bF5FFD0 bF6FFD0 bF7FFD0 bF8FFD0 bF9FFD0 bFAFFD0 bFBFFD0 bFCFFD0 bFDFFD0 bFDFFD0 bFFFFD0

FFE0XX

Redakto
0000XX
b00FFE0 b01FFE0 b02FFE0 b03FFE0 b14FFE0 b05FFE0 b16FFE0 b07FFE0 b08FFE0 b09FFE0 b0AFFE0 b0BFFE0 b0CFFE0 b0DFFE0 b1DFFE0 b0FFFE0
b10FFE0 b11FFE0 b12FFE0 b13FFE0 b14FFE0 b15FFE0 b16FFE0 b17FFE0 b18FFE0 b19FFE0 b1AFFE0 b1BFFE0 b1CFFE0 b1DFFE0 b1DFFE0 b1FFFE0
b20FFE0 b21FFE0 b22FFE0 b23FFE0 b24FFE0 b25FFE0 b26FFE0 b27FFE0 b28FFE0 b29FFE0 b2AFFE0 b2BFFE0 b2CFFE0 b2DFFE0 b2DFFE0 b2FFFE0
b30FFE0 b31FFE0 b32FFE0 b33FFE0 b34FFE0 b35FFE0 b36FFE0 b37FFE0 b38FFE0 b39FFE0 b3AFFE0 b3BFFE0 b3CFFE0 b3DFFE0 b3DFFE0 b3FFFE0
b40FFE0 b41FFE0 b42FFE0 b43FFE0 b44FFE0 b45FFE0 b46FFE0 b47FFE0 b48FFE0 b49FFE0 b4AFFE0 b4BFFE0 b4CFFE0 b4DFFE0 b4DFFE0 b4FFFE0
b50FFE0 b51FFE0 b52FFE0 b53FFE0 b54FFE0 b55FFE0 b56FFE0 b57FFE0 b58FFE0 b59FFE0 b5AFFE0 b5BFFE0 b5CFFE0 b5DFFE0 b5DFFE0 b5FFFE0
b60FFE0 b61FFE0 b62FFE0 b63FFE0 b64FFE0 b65FFE0 b66FFE0 b67FFE0 b68FFE0 b69FFE0 b6AFFE0 b6BFFE0 b6CFFE0 b6DFFE0 b6EFFE0 b6FFFE0
b70FFE0 b71FFE0 b72FFE0 b73FFE0 b74FFE0 b75FFE0 b76FFE0 b77FFE0 b78FFE0 b79FFE0 b7AFFE0 b7BFFE0 b7CFFE0 b7DFFE0 b7EFFE0 b7FFFE0
b80FFE0 b81FFE0 b82FFE0 b83FFE0 b84FFE0 b85FFE0 b86FFE0 b87FFE0 b88FFE0 b89FFE0 b8AFFE0 b8BFFE0 b8CFFE0 b8DFFE0 b8DFFE0 b8FFFE0
b90FFE0 b91FFE0 b92FFE0 b93FFE0 b94FFE0 b95FFE0 b96FFE0 b97FFE0 b98FFE0 b99FFE0 b9AFFE0 b9BFFE0 b9CFFE0 b9DFFE0 b9DFFE0 b9FFFE0
bA0FFE0 bA1FFE0 bA2FFE0 bA3FFE0 bA4FFE0 bA5FFE0 bA6FFE0 bA7FFE0 bA8FFE0 bA9FFE0 bAAFFE0 bABFFE0 bACFFE0 bADFFE0 bADFFE0 bAFFFE0
bB0FFE0 bB1FFE0 bB2FFE0 bB3FFE0 bB4FFE0 bB5FFE0 bB6FFE0 bB7FFE0 bB8FFE0 bB9FFE0 bBAFFE0 bBBFFE0 bBCFFE0 bBDFFE0 bBDFFE0 bBFFFE0
bC0FFE0 bC1FFE0 bC2FFE0 bC3FFE0 bC4FFE0 bC5FFE0 bC6FFE0 bC7FFE0 bC8FFE0 bC9FFE0 bCAFFE0 bCBFFE0 bCCFFE0 bCDFFE0 bCDFFE0 bCFFFE0
bD0FFE0 bD1FFE0 bD2FFE0 bD3FFE0 bD4FFE0 bD5FFE0 bD6FFE0 bD7FFE0 bD8FFE0 bD9FFE0 bDAFFE0 bDBFFE0 bDCFFE0 bDDFFE0 bDDFFE0 bDFFFE0
bE0FFE0 bE1FFE0 bE2FFE0 bE3FFE0 bE4FFE0 bE5FFE0 bE6FFE0 bE7FFE0 bE8FFE0 bE9FFE0 bEAFFE0 bEBFFE0 bECFFE0 bEDFFE0 bEDFFE0 bEFFFE0
bF0FFE0 bF1FFE0 bF2FFE0 bF3FFE0 bF4FFE0 bF5FFE0 bF6FFE0 bF7FFE0 bF8FFE0 bF9FFE0 bFAFFE0 bFBFFE0 bFCFFE0 bFDFFE0 bFDFFE0 bFFFFE0

FFF0XX

Redakto
0000XX
b00FFF0 b01FFF0 b02FFF0 b03FFF0 b14FFF0 b05FFF0 b16FFF0 b07FFF0 b08FFF0 b09FFF0 b0AFFF0 b0BFFF0 b0CFFF0 b0DFFF0 b1DFFF0 b0FFFF0
b10FFF0 b11FFF0 b12FFF0 b13FFF0 b14FFF0 b15FFF0 b16FFF0 b17FFF0 b18FFF0 b19FFF0 b1AFFF0 b1BFFF0 b1CFFF0 b1DFFF0 b1DFFF0 b1FFFF0
b20FFF0 b21FFF0 b22FFF0 b23FFF0 b24FFF0 b25FFF0 b26FFF0 b27FFF0 b28FFF0 b29FFF0 b2AFFF0 b2BFFF0 b2CFFF0 b2DFFF0 b2DFFF0 b2FFFF0
b30FFF0 b31FFF0 b32FFF0 b33FFF0 b34FFF0 b35FFF0 b36FFF0 b37FFF0 b38FFF0 b39FFF0 b3AFFF0 b3BFFF0 b3CFFF0 b3DFFF0 b3DFFF0 b3FFFF0
b40FFF0 b41FFF0 b42FFF0 b43FFF0 b44FFF0 b45FFF0 b46FFF0 b47FFF0 b48FFF0 b49FFF0 b4AFFF0 b4BFFF0 b4CFFF0 b4DFFF0 b4DFFF0 b4FFFF0
b50FFF0 b51FFF0 b52FFF0 b53FFF0 b54FFF0 b55FFF0 b56FFF0 b57FFF0 b58FFF0 b59FFF0 b5AFFF0 b5BFFF0 b5CFFF0 b5DFFF0 b5DFFF0 b5FFFF0
b60FFF0 b61FFF0 b62FFF0 b63FFF0 b64FFF0 b65FFF0 b66FFF0 b67FFF0 b68FFF0 b69FFF0 b6AFFF0 b6BFFF0 b6CFFF0 b6DFFF0 b6EFFF0 b6FFFF0
b70FFF0 b71FFF0 b72FFF0 b73FFF0 b74FFF0 b75FFF0 b76FFF0 b77FFF0 b78FFF0 b79FFF0 b7AFFF0 b7BFFF0 b7CFFF0 b7DFFF0 b7EFFF0 b7FFFF0
b80FFF0 b81FFF0 b82FFF0 b83FFF0 b84FFF0 b85FFF0 b86FFF0 b87FFF0 b88FFF0 b89FFF0 b8AFFF0 b8BFFF0 b8CFFF0 b8DFFF0 b8DFFF0 b8FFFF0
b90FFF0 b91FFF0 b92FFF0 b93FFF0 b94FFF0 b95FFF0 b96FFF0 b97FFF0 b98FFF0 b99FFF0 b9AFFF0 b9BFFF0 b9CFFF0 b9DFFF0 b9DFFF0 b9FFFF0
bA0FFF0 bA1FFF0 bA2FFF0 bA3FFF0 bA4FFF0 bA5FFF0 bA6FFF0 bA7FFF0 bA8FFF0 bA9FFF0 bAAFFF0 bABFFF0 bACFFF0 bADFFF0 bADFFF0 bAFFFF0
bB0FFF0 bB1FFF0 bB2FFF0 bB3FFF0 bB4FFF0 bB5FFF0 bB6FFF0 bB7FFF0 bB8FFF0 bB9FFF0 bBAFFF0 bBBFFF0 bBCFFF0 bBDFFF0 bBDFFF0 bBFFFF0
bC0FFF0 bC1FFF0 bC2FFF0 bC3FFF0 bC4FFF0 bC5FFF0 bC6FFF0 bC7FFF0 bC8FFF0 bC9FFF0 bCAFFF0 bCBFFF0 bCCFFF0 bCDFFF0 bCDFFF0 bCFFFF0
bD0FFF0 bD1FFF0 bD2FFF0 bD3FFF0 bD4FFF0 bD5FFF0 bD6FFF0 bD7FFF0 bD8FFF0 bD9FFF0 bDAFFF0 bDBFFF0 bDCFFF0 bDDFFF0 bDDFFF0 bDFFFF0
bE0FFF0 bE1FFF0 bE2FFF0 bE3FFF0 bE4FFF0 bE5FFF0 bE6FFF0 bE7FFF0 bE8FFF0 bE9FFF0 bEAFFF0 bEBFFF0 bECFFF0 bEDFFF0 bEDFFF0 bEFFFF0
bF0FFF0 bF1FFF0 bF2FFF0 bF3FFF0 bF4FFF0 bF5FFF0 bF6FFF0 bF7FFF0 bF8FFF0 bF9FFF0 bFAFFF0 bFBFFF0 bFCFFF0 bFDFFF0 bFDFFF0 bFFFFF0