Html ngjyrat Y000XX është një tabel e ngjyrave të kombinimit të vlerave të numrave në shifrën e ngjyrave në gjuhën Html.

Tabelat e më poshtme janë kombinime gjatë cilave njëri nga tre numrat e shifrës së ngjyrave mbahet konstant dhe numri XX paraqesin sasin e ngjyrës në formën n+1, ndërsa numri Y0 paraqet ngjyrën e sasisë të dhënë në formën n+10. Në tabel është paraqitur vetë ngjyra dhe shifra e saj.

Tabelat

Redakto
0000XX
b0000FF b0100FF b0200FF b0300FF b1400FF b0500FF b1600FF b0700FF b0800FF b0900FF b0A00FF b0B00FF b0C00FF b0D00FF b1D00FF b0F00FF
b1000FF b1100FF b1200FF b1300FF b1400FF b1500FF b1600FF b1700FF b1800FF b1900FF b1A00FF b1B00FF b1C00FF b1D00FF b1D00FF b1F00FF
b2000FF b2100FF b2200FF b2300FF b2400FF b2500FF b2600FF b2700FF b2800FF b2900FF b2A00FF b2B00FF b2C00FF b2D00FF b2D00FF b2F00FF
b3000FF b3100FF b3200FF b3300FF b3400FF b3500FF b3600FF b3700FF b3800FF b3900FF b3A00FF b3B00FF b3C00FF b3D00FF b3D00FF b3F00FF
b4000FF b4100FF b4200FF b4300FF b4400FF b4500FF b4600FF b4700FF b4800FF b4900FF b4A00FF b4B00FF b4C00FF b4D00FF b4D00FF b4F00FF
b5000FF b5100FF b5200FF b5300FF b5400FF b5500FF b5600FF b5700FF b5800FF b5900FF b5A00FF b5B00FF b5C00FF b5D00FF b5D00FF b5F00FF
b6000FF b6100FF b6200FF b6300FF b6400FF b6500FF b6600FF b6700FF b6800FF b6900FF b6A00FF b6B00FF b6C00FF b6D00FF b6E00FF b6F00FF
b7000FF b7100FF b7200FF b7300FF b7400FF b7500FF b7600FF b7700FF b7800FF b7900FF b7A00FF b7B00FF b7C00FF b7D00FF b7E00FF b7F00FF
b8000FF b8100FF b8200FF b8300FF b8400FF b8500FF b8600FF b8700FF b8800FF b8900FF b8A00FF b8B00FF b8C00FF b8D00FF b8D00FF b8F00FF
b9000FF b9100FF b9200FF b9300FF b9400FF b9500FF b9600FF b9700FF b9800FF b9900FF b9A00FF b9B00FF b9C00FF b9D00FF b9D00FF b9F00FF
bA000FF bA100FF bA200FF bA300FF bA400FF bA500FF bA600FF bA700FF bA800FF bA900FF bAA00FF bAB00FF bAC00FF bAD00FF bAD00FF bAF00FF
bB000FF bB100FF bB200FF bB300FF bB400FF bB500FF bB600FF bB700FF bB800FF bB900FF bBA00FF bBB00FF bBC00FF bBD00FF bBD00FF bBF00FF
bC000FF bC100FF bC200FF bC300FF bC400FF bC500FF bC600FF bC700FF bC800FF bC900FF bCA00FF bCB00FF bCC00FF bCD00FF bCD00FF bCF00FF
bD000FF bD100FF bD200FF bD300FF bD400FF bD500FF bD600FF bD700FF bD800FF bD900FF bDA00FF bDB00FF bDC00FF bDD00FF bDD00FF bDF00FF
bE000FF bE100FF bE200FF bE300FF bE400FF bE500FF bE600FF bE700FF bE800FF bE900FF bEA00FF bEB00FF bEC00FF bED00FF bED00FF bEF00FF
bF000FF bF100FF bF200FF bF300FF bF400FF bF500FF bF600FF bF700FF bF800FF bF900FF bFA00FF bFB00FF bFC00FF bFD00FF bFD00FF bFF00FF

FF10XX

Redakto
0000XX
b0010FF b0110FF b0210FF b0310FF b1410FF b0510FF b1610FF b0710FF b0810FF b0910FF b0A10FF b0B10FF b0C10FF b0D10FF b1D10FF b0F10FF
b1010FF b1110FF b1210FF b1310FF b1410FF b1510FF b1610FF b1710FF b1810FF b1910FF b1A10FF b1B10FF b1C10FF b1D10FF b1D10FF b1F10FF
b2010FF b2110FF b2210FF b2310FF b2410FF b2510FF b2610FF b2710FF b2810FF b2910FF b2A10FF b2B10FF b2C10FF b2D10FF b2D10FF b2F10FF
b3010FF b3110FF b3210FF b3310FF b3410FF b3510FF b3610FF b3710FF b3810FF b3910FF b3A10FF b3B10FF b3C10FF b3D10FF b3D10FF b3F10FF
b4010FF b4110FF b4210FF b4310FF b4410FF b4510FF b4610FF b4710FF b4810FF b4910FF b4A10FF b4B10FF b4C10FF b4D10FF b4D10FF b4F10FF
b5010FF b5110FF b5210FF b5310FF b5410FF b5510FF b5610FF b5710FF b5810FF b5910FF b5A10FF b5B10FF b5C10FF b5D10FF b5D10FF b5F10FF
b6010FF b6110FF b6210FF b6310FF b6410FF b6510FF b6610FF b6710FF b6810FF b6910FF b6A10FF b6B10FF b6C10FF b6D10FF b6E10FF b6F10FF
b7010FF b7110FF b7210FF b7310FF b7410FF b7510FF b7610FF b7710FF b7810FF b7910FF b7A10FF b7B10FF b7C10FF b7D10FF b7E10FF b7F10FF
b8010FF b8110FF b8210FF b8310FF b8410FF b8510FF b8610FF b8710FF b8810FF b8910FF b8A10FF b8B10FF b8C10FF b8D10FF b8D10FF b8F10FF
b9010FF b9110FF b9210FF b9310FF b9410FF b9510FF b9610FF b9710FF b9810FF b9910FF b9A10FF b9B10FF b9C10FF b9D10FF b9D10FF b9F10FF
bA010FF bA110FF bA210FF bA310FF bA410FF bA510FF bA610FF bA710FF bA810FF bA910FF bAA10FF bAB10FF bAC10FF bAD10FF bAD10FF bAF10FF
bB010FF bB110FF bB210FF bB310FF bB410FF bB510FF bB610FF bB710FF bB810FF bB910FF bBA10FF bBB10FF bBC10FF bBD10FF bBD10FF bBF10FF
bC010FF bC110FF bC210FF bC310FF bC410FF bC510FF bC610FF bC710FF bC810FF bC910FF bCA10FF bCB10FF bCC10FF bCD10FF bCD10FF bCF10FF
bD010FF bD110FF bD210FF bD310FF bD410FF bD510FF bD610FF bD710FF bD810FF bD910FF bDA10FF bDB10FF bDC10FF bDD10FF bDD10FF bDF10FF
bE010FF bE110FF bE210FF bE310FF bE410FF bE510FF bE610FF bE710FF bE810FF bE910FF bEA10FF bEB10FF bEC10FF bED10FF bED10FF bEF10FF
bF010FF bF110FF bF210FF bF310FF bF410FF bF510FF bF610FF bF710FF bF810FF bF910FF bFA10FF bFB10FF bFC10FF bFD10FF bFD10FF bFF10FF

FF20XX

Redakto
0000XX
b0020FF b0120FF b0220FF b0320FF b1420FF b0520FF b1620FF b0720FF b0820FF b0920FF b0A20FF b0B20FF b0C20FF b0D20FF b1D20FF b0F20FF
b1020FF b1120FF b1220FF b1320FF b1420FF b1520FF b1620FF b1720FF b1820FF b1920FF b1A20FF b1B20FF b1C20FF b1D20FF b1D20FF b1F20FF
b2020FF b2120FF b2220FF b2320FF b2420FF b2520FF b2620FF b2720FF b2820FF b2920FF b2A20FF b2B20FF b2C20FF b2D20FF b2D20FF b2F20FF
b3020FF b3120FF b3220FF b3320FF b3420FF b3520FF b3620FF b3720FF b3820FF b3920FF b3A20FF b3B20FF b3C20FF b3D20FF b3D20FF b3F20FF
b4020FF b4120FF b4220FF b4320FF b4420FF b4520FF b4620FF b4720FF b4820FF b4920FF b4A20FF b4B20FF b4C20FF b4D20FF b4D20FF b4F20FF
b5020FF b5120FF b5220FF b5320FF b5420FF b5520FF b5620FF b5720FF b5820FF b5920FF b5A20FF b5B20FF b5C20FF b5D20FF b5D20FF b5F20FF
b6020FF b6120FF b6220FF b6320FF b6420FF b6520FF b6620FF b6720FF b6820FF b6920FF b6A20FF b6B20FF b6C20FF b6D20FF b6E20FF b6F20FF
b7020FF b7120FF b7220FF b7320FF b7420FF b7520FF b7620FF b7720FF b7820FF b7920FF b7A20FF b7B20FF b7C20FF b7D20FF b7E20FF b7F20FF
b8020FF b8120FF b8220FF b8320FF b8420FF b8520FF b8620FF b8720FF b8820FF b8920FF b8A20FF b8B20FF b8C20FF b8D20FF b8D20FF b8F20FF
b9020FF b9120FF b9220FF b9320FF b9420FF b9520FF b9620FF b9720FF b9820FF b9920FF b9A20FF b9B20FF b9C20FF b9D20FF b9D20FF b9F20FF
bA020FF bA120FF bA220FF bA320FF bA420FF bA520FF bA620FF bA720FF bA820FF bA920FF bAA20FF bAB20FF bAC20FF bAD20FF bAD20FF bAF20FF
bB020FF bB120FF bB220FF bB320FF bB420FF bB520FF bB620FF bB720FF bB820FF bB920FF bBA20FF bBB20FF bBC20FF bBD20FF bBD20FF bBF20FF
bC020FF bC120FF bC220FF bC320FF bC420FF bC520FF bC620FF bC720FF bC820FF bC920FF bCA20FF bCB20FF bCC20FF bCD20FF bCD20FF bCF20FF
bD020FF bD120FF bD220FF bD320FF bD420FF bD520FF bD620FF bD720FF bD820FF bD920FF bDA20FF bDB20FF bDC20FF bDD20FF bDD20FF bDF20FF
bE020FF bE120FF bE220FF bE320FF bE420FF bE520FF bE620FF bE720FF bE820FF bE920FF bEA20FF bEB20FF bEC20FF bED20FF bED20FF bEF20FF
bF020FF bF120FF bF220FF bF320FF bF420FF bF520FF bF620FF bF720FF bF820FF bF920FF bFA20FF bFB20FF bFC20FF bFD20FF bFD20FF bFF20FF

FF30XX

Redakto
0000XX
b0030FF b0130FF b0230FF b0330FF b1430FF b0530FF b1630FF b0730FF b0830FF b0930FF b0A30FF b0B30FF b0C30FF b0D30FF b1D30FF b0F30FF
b1030FF b1130FF b1230FF b1330FF b1430FF b1530FF b1630FF b1730FF b1830FF b1930FF b1A30FF b1B30FF b1C30FF b1D30FF b1D30FF b1F30FF
b2030FF b2130FF b2230FF b2330FF b2430FF b2530FF b2630FF b2730FF b2830FF b2930FF b2A30FF b2B30FF b2C30FF b2D30FF b2D30FF b2F30FF
b3030FF b3130FF b3230FF b3330FF b3430FF b3530FF b3630FF b3730FF b3830FF b3930FF b3A30FF b3B30FF b3C30FF b3D30FF b3D30FF b3F30FF
b4030FF b4130FF b4230FF b4330FF b4430FF b4530FF b4630FF b4730FF b4830FF b4930FF b4A30FF b4B30FF b4C30FF b4D30FF b4D30FF b4F30FF
b5030FF b5130FF b5230FF b5330FF b5430FF b5530FF b5630FF b5730FF b5830FF b5930FF b5A30FF b5B30FF b5C30FF b5D30FF b5D30FF b5F30FF
b6030FF b6130FF b6230FF b6330FF b6430FF b6530FF b6630FF b6730FF b6830FF b6930FF b6A30FF b6B30FF b6C30FF b6D30FF b6E30FF b6F30FF
b7030FF b7130FF b7230FF b7330FF b7430FF b7530FF b7630FF b7730FF b7830FF b7930FF b7A30FF b7B30FF b7C30FF b7D30FF b7E30FF b7F30FF
b8030FF b8130FF b8230FF b8330FF b8430FF b8530FF b8630FF b8730FF b8830FF b8930FF b8A30FF b8B30FF b8C30FF b8D30FF b8D30FF b8F30FF
b9030FF b9130FF b9230FF b9330FF b9430FF b9530FF b9630FF b9730FF b9830FF b9930FF b9A30FF b9B30FF b9C30FF b9D30FF b9D30FF b9F30FF
bA030FF bA130FF bA230FF bA330FF bA430FF bA530FF bA630FF bA730FF bA830FF bA930FF bAA30FF bAB30FF bAC30FF bAD30FF bAD30FF bAF30FF
bB030FF bB130FF bB230FF bB330FF bB430FF bB530FF bB630FF bB730FF bB830FF bB930FF bBA30FF bBB30FF bBC30FF bBD30FF bBD30FF bBF30FF
bC030FF bC130FF bC230FF bC330FF bC430FF bC530FF bC630FF bC730FF bC830FF bC930FF bCA30FF bCB30FF bCC30FF bCD30FF bCD30FF bCF30FF
bD030FF bD130FF bD230FF bD330FF bD430FF bD530FF bD630FF bD730FF bD830FF bD930FF bDA30FF bDB30FF bDC30FF bDD30FF bDD30FF bDF30FF
bE030FF bE130FF bE230FF bE330FF bE430FF bE530FF bE630FF bE730FF bE830FF bE930FF bEA30FF bEB30FF bEC30FF bED30FF bED30FF bEF30FF
bF030FF bF130FF bF230FF bF330FF bF430FF bF530FF bF630FF bF730FF bF830FF bF930FF bFA30FF bFB30FF bFC30FF bFD30FF bFD30FF bFF30FF

FF40XX

Redakto
0000XX
b0040FF b0140FF b0240FF b0340FF b1440FF b0540FF b1640FF b0740FF b0840FF b0940FF b0A40FF b0B40FF b0C40FF b0D40FF b1D40FF b0F40FF
b1040FF b1140FF b1240FF b1340FF b1440FF b1540FF b1640FF b1740FF b1840FF b1940FF b1A40FF b1B40FF b1C40FF b1D40FF b1D40FF b1F40FF
b2040FF b2140FF b2240FF b2340FF b2440FF b2540FF b2640FF b2740FF b2840FF b2940FF b2A40FF b2B40FF b2C40FF b2D40FF b2D40FF b2F40FF
b3040FF b3140FF b3240FF b3340FF b3440FF b3540FF b3640FF b3740FF b3840FF b3940FF b3A40FF b3B40FF b3C40FF b3D40FF b3D40FF b3F40FF
b4040FF b4140FF b4240FF b4340FF b4440FF b4540FF b4640FF b4740FF b4840FF b4940FF b4A40FF b4B40FF b4C40FF b4D40FF b4D40FF b4F40FF
b5040FF b5140FF b5240FF b5340FF b5440FF b5540FF b5640FF b5740FF b5840FF b5940FF b5A40FF b5B40FF b5C40FF b5D40FF b5D40FF b5F40FF
b6040FF b6140FF b6240FF b6340FF b6440FF b6540FF b6640FF b6740FF b6840FF b6940FF b6A40FF b6B40FF b6C40FF b6D40FF b6E40FF b6F40FF
b7040FF b7140FF b7240FF b7340FF b7440FF b7540FF b7640FF b7740FF b7840FF b7940FF b7A40FF b7B40FF b7C40FF b7D40FF b7E40FF b7F40FF
b8040FF b8140FF b8240FF b8340FF b8440FF b8540FF b8640FF b8740FF b8840FF b8940FF b8A40FF b8B40FF b8C40FF b8D40FF b8D40FF b8F40FF
b9040FF b9140FF b9240FF b9340FF b9440FF b9540FF b9640FF b9740FF b9840FF b9940FF b9A40FF b9B40FF b9C40FF b9D40FF b9D40FF b9F40FF
bA040FF bA140FF bA240FF bA340FF bA440FF bA540FF bA640FF bA740FF bA840FF bA940FF bAA40FF bAB40FF bAC40FF bAD40FF bAD40FF bAF40FF
bB040FF bB140FF bB240FF bB340FF bB440FF bB540FF bB640FF bB740FF bB840FF bB940FF bBA40FF bBB40FF bBC40FF bBD40FF bBD40FF bBF40FF
bC040FF bC140FF bC240FF bC340FF bC440FF bC540FF bC640FF bC740FF bC840FF bC940FF bCA40FF bCB40FF bCC40FF bCD40FF bCD40FF bCF40FF
bD040FF bD140FF bD240FF bD340FF bD440FF bD540FF bD640FF bD740FF bD840FF bD940FF bDA40FF bDB40FF bDC40FF bDD40FF bDD40FF bDF40FF
bE040FF bE140FF bE240FF bE340FF bE440FF bE540FF bE640FF bE740FF bE840FF bE940FF bEA40FF bEB40FF bEC40FF bED40FF bED40FF bEF40FF
bF040FF bF140FF bF240FF bF340FF bF440FF bF540FF bF640FF bF740FF bF840FF bF940FF bFA40FF bFB40FF bFC40FF bFD40FF bFD40FF bFF40FF

FF50XX

Redakto
0000XX
b0050FF b0150FF b0250FF b0350FF b1450FF b0550FF b1650FF b0750FF b0850FF b0950FF b0A50FF b0B50FF b0C50FF b0D50FF b1D50FF b0F50FF
b1050FF b1150FF b1250FF b1350FF b1450FF b1550FF b1650FF b1750FF b1850FF b1950FF b1A50FF b1B50FF b1C50FF b1D50FF b1D50FF b1F50FF
b2050FF b2150FF b2250FF b2350FF b2450FF b2550FF b2650FF b2750FF b2850FF b2950FF b2A50FF b2B50FF b2C50FF b2D50FF b2D50FF b2F50FF
b3050FF b3150FF b3250FF b3350FF b3450FF b3550FF b3650FF b3750FF b3850FF b3950FF b3A50FF b3B50FF b3C50FF b3D50FF b3D50FF b3F50FF
b4050FF b4150FF b4250FF b4350FF b4450FF b4550FF b4650FF b4750FF b4850FF b4950FF b4A50FF b4B50FF b4C50FF b4D50FF b4D50FF b4F50FF
b5050FF b5150FF b5250FF b5350FF b5450FF b5550FF b5650FF b5750FF b5850FF b5950FF b5A50FF b5B50FF b5C50FF b5D50FF b5D50FF b5F50FF
b6050FF b6150FF b6250FF b6350FF b6450FF b6550FF b6650FF b6750FF b6850FF b6950FF b6A50FF b6B50FF b6C50FF b6D50FF b6E50FF b6F50FF
b7050FF b7150FF b7250FF b7350FF b7450FF b7550FF b7650FF b7750FF b7850FF b7950FF b7A50FF b7B50FF b7C50FF b7D50FF b7E50FF b7F50FF
b8050FF b8150FF b8250FF b8350FF b8450FF b8550FF b8650FF b8750FF b8850FF b8950FF b8A50FF b8B50FF b8C50FF b8D50FF b8D50FF b8F50FF
b9050FF b9150FF b9250FF b9350FF b9450FF b9550FF b9650FF b9750FF b9850FF b9950FF b9A50FF b9B50FF b9C50FF b9D50FF b9D50FF b9F50FF
bA050FF bA150FF bA250FF bA350FF bA450FF bA550FF bA650FF bA750FF bA850FF bA950FF bAA50FF bAB50FF bAC50FF bAD50FF bAD50FF bAF50FF
bB050FF bB150FF bB250FF bB350FF bB450FF bB550FF bB650FF bB750FF bB850FF bB950FF bBA50FF bBB50FF bBC50FF bBD50FF bBD50FF bBF50FF
bC050FF bC150FF bC250FF bC350FF bC450FF bC550FF bC650FF bC750FF bC850FF bC950FF bCA50FF bCB50FF bCC50FF bCD50FF bCD50FF bCF50FF
bD050FF bD150FF bD250FF bD350FF bD450FF bD550FF bD650FF bD750FF bD850FF bD950FF bDA50FF bDB50FF bDC50FF bDD50FF bDD50FF bDF50FF
bE050FF bE150FF bE250FF bE350FF bE450FF bE550FF bE650FF bE750FF bE850FF bE950FF bEA50FF bEB50FF bEC50FF bED50FF bED50FF bEF50FF
bF050FF bF150FF bF250FF bF350FF bF450FF bF550FF bF650FF bF750FF bF850FF bF950FF bFA50FF bFB50FF bFC50FF bFD50FF bFD50FF bFF50FF

FF60XX

Redakto
0000XX
b0060FF b0160FF b0260FF b0360FF b1460FF b0560FF b1660FF b0760FF b0860FF b0960FF b0A60FF b0B60FF b0C60FF b0D60FF b1D60FF b0F60FF
b1060FF b1160FF b1260FF b1360FF b1460FF b1560FF b1660FF b1760FF b1860FF b1960FF b1A60FF b1B60FF b1C60FF b1D60FF b1D60FF b1F60FF
b2060FF b2160FF b2260FF b2360FF b2460FF b2560FF b2660FF b2760FF b2860FF b2960FF b2A60FF b2B60FF b2C60FF b2D60FF b2D60FF b2F60FF
b3060FF b3160FF b3260FF b3360FF b3460FF b3560FF b3660FF b3760FF b3860FF b3960FF b3A60FF b3B60FF b3C60FF b3D60FF b3D60FF b3F60FF
b4060FF b4160FF b4260FF b4360FF b4460FF b4560FF b4660FF b4760FF b4860FF b4960FF b4A60FF b4B60FF b4C60FF b4D60FF b4D60FF b4F60FF
b5060FF b5160FF b5260FF b5360FF b5460FF b5560FF b5660FF b5760FF b5860FF b5960FF b5A60FF b5B60FF b5C60FF b5D60FF b5D60FF b5F60FF
b6060FF b6160FF b6260FF b6360FF b6460FF b6560FF b6660FF b6760FF b6860FF b6960FF b6A60FF b6B60FF b6C60FF b6D60FF b6E60FF b6F60FF
b7060FF b7160FF b7260FF b7360FF b7460FF b7560FF b7660FF b7760FF b7860FF b7960FF b7A60FF b7B60FF b7C60FF b7D60FF b7E60FF b7F60FF
b8060FF b8160FF b8260FF b8360FF b8460FF b8560FF b8660FF b8760FF b8860FF b8960FF b8A60FF b8B60FF b8C60FF b8D60FF b8D60FF b8F60FF
b9060FF b9160FF b9260FF b9360FF b9460FF b9560FF b9660FF b9760FF b9860FF b9960FF b9A60FF b9B60FF b9C60FF b9D60FF b9D60FF b9F60FF
bA060FF bA160FF bA260FF bA360FF bA460FF bA560FF bA660FF bA760FF bA860FF bA960FF bAA60FF bAB60FF bAC60FF bAD60FF bAD60FF bAF60FF
bB060FF bB160FF bB260FF bB360FF bB460FF bB560FF bB660FF bB760FF bB860FF bB960FF bBA60FF bBB60FF bBC60FF bBD60FF bBD60FF bBF60FF
bC060FF bC160FF bC260FF bC360FF bC460FF bC560FF bC660FF bC760FF bC860FF bC960FF bCA60FF bCB60FF bCC60FF bCD60FF bCD60FF bCF60FF
bD060FF bD160FF bD260FF bD360FF bD460FF bD560FF bD660FF bD760FF bD860FF bD960FF bDA60FF bDB60FF bDC60FF bDD60FF bDD60FF bDF60FF
bE060FF bE160FF bE260FF bE360FF bE460FF bE560FF bE660FF bE760FF bE860FF bE960FF bEA60FF bEB60FF bEC60FF bED60FF bED60FF bEF60FF
bF060FF bF160FF bF260FF bF360FF bF460FF bF560FF bF660FF bF760FF bF860FF bF960FF bFA60FF bFB60FF bFC60FF bFD60FF bFD60FF bFF60FF

FF07XX

Redakto
0000XX
b0070FF b0170FF b0270FF b0370FF b1470FF b0570FF b1670FF b0770FF b0870FF b0970FF b0A70FF b0B70FF b0C70FF b0D70FF b1D70FF b0F70FF
b1070FF b1170FF b1270FF b1370FF b1470FF b1570FF b1670FF b1770FF b1870FF b1970FF b1A70FF b1B70FF b1C70FF b1D70FF b1D70FF b1F70FF
b2070FF b2170FF b2270FF b2370FF b2470FF b2570FF b2670FF b2770FF b2870FF b2970FF b2A70FF b2B70FF b2C70FF b2D70FF b2D70FF b2F70FF
b3070FF b3170FF b3270FF b3370FF b3470FF b3570FF b3670FF b3770FF b3870FF b3970FF b3A70FF b3B70FF b3C70FF b3D70FF b3D70FF b3F70FF
b4070FF b4170FF b4270FF b4370FF b4470FF b4570FF b4670FF b4770FF b4870FF b4970FF b4A70FF b4B70FF b4C70FF b4D70FF b4D70FF b4F70FF
b5070FF b5170FF b5270FF b5370FF b5470FF b5570FF b5670FF b5770FF b5870FF b5970FF b5A70FF b5B70FF b5C70FF b5D70FF b5D70FF b5F70FF
b6070FF b6170FF b6270FF b6370FF b6470FF b6570FF b6670FF b6770FF b6870FF b6970FF b6A70FF b6B70FF b6C70FF b6D70FF b6E70FF b6F70FF
b7070FF b7170FF b7270FF b7370FF b7470FF b7570FF b7670FF b7770FF b7870FF b7970FF b7A70FF b7B70FF b7C70FF b7D70FF b7E70FF b7F70FF
b8070FF b8170FF b8270FF b8370FF b8470FF b8570FF b8670FF b8770FF b8870FF b8970FF b8A70FF b8B70FF b8C70FF b8D70FF b8D70FF b8F70FF
b9070FF b9170FF b9270FF b9370FF b9470FF b9570FF b9670FF b9770FF b9870FF b9970FF b9A70FF b9B70FF b9C70FF b9D70FF b9D70FF b9F70FF
bA070FF bA170FF bA270FF bA370FF bA470FF bA570FF bA670FF bA770FF bA870FF bA970FF bAA70FF bAB70FF bAC70FF bAD70FF bAD70FF bAF70FF
bB070FF bB170FF bB270FF bB370FF bB470FF bB570FF bB670FF bB770FF bB870FF bB970FF bBA70FF bBB70FF bBC70FF bBD70FF bBD70FF bBF70FF
bC070FF bC170FF bC270FF bC370FF bC470FF bC570FF bC670FF bC770FF bC870FF bC970FF bCA70FF bCB70FF bCC70FF bCD70FF bCD70FF bCF70FF
bD070FF bD170FF bD270FF bD370FF bD470FF bD570FF bD670FF bD770FF bD870FF bD970FF bDA70FF bDB70FF bDC70FF bDD70FF bDD70FF bDF70FF
bE070FF bE170FF bE270FF bE370FF bE470FF bE570FF bE670FF bE770FF bE870FF bE970FF bEA70FF bEB70FF bEC70FF bED70FF bED70FF bEF70FF
bF070FF bF170FF bF270FF bF370FF bF470FF bF570FF bF670FF bF770FF bF870FF bF970FF bFA70FF bFB70FF bFC70FF bFD70FF bFD70FF bFF70FF

FF80XX

Redakto
0000XX
b0080FF b0180FF b0280FF b0380FF b1480FF b0580FF b1680FF b0780FF b0880FF b0980FF b0A80FF b0B80FF b0C80FF b0D80FF b1D80FF b0F80FF
b1080FF b1180FF b1280FF b1380FF b1480FF b1580FF b1680FF b1780FF b1880FF b1980FF b1A80FF b1B80FF b1C80FF b1D80FF b1D80FF b1F80FF
b2080FF b2180FF b2280FF b2380FF b2480FF b2580FF b2680FF b2780FF b2880FF b2980FF b2A80FF b2B80FF b2C80FF b2D80FF b2D80FF b2F80FF
b3080FF b3180FF b3280FF b3380FF b3480FF b3580FF b3680FF b3780FF b3880FF b3980FF b3A80FF b3B80FF b3C80FF b3D80FF b3D80FF b3F80FF
b4080FF b4180FF b4280FF b4380FF b4480FF b4580FF b4680FF b4780FF b4880FF b4980FF b4A80FF b4B80FF b4C80FF b4D80FF b4D80FF b4F80FF
b5080FF b5180FF b5280FF b5380FF b5480FF b5580FF b5680FF b5780FF b5880FF b5980FF b5A80FF b5B80FF b5C80FF b5D80FF b5D80FF b5F80FF
b6080FF b6180FF b6280FF b6380FF b6480FF b6580FF b6680FF b6780FF b6880FF b6980FF b6A80FF b6B80FF b6C80FF b6D80FF b6E80FF b6F80FF
b7080FF b7180FF b7280FF b7380FF b7480FF b7580FF b7680FF b7780FF b7880FF b7980FF b7A80FF b7B80FF b7C80FF b7D80FF b7E80FF b7F80FF
b8080FF b8180FF b8280FF b8380FF b8480FF b8580FF b8680FF b8780FF b8880FF b8980FF b8A80FF b8B80FF b8C80FF b8D80FF b8D80FF b8F80FF
b9080FF b9180FF b9280FF b9380FF b9480FF b9580FF b9680FF b9780FF b9880FF b9980FF b9A80FF b9B80FF b9C80FF b9D80FF b9D80FF b9F80FF
bA080FF bA180FF bA280FF bA380FF bA480FF bA580FF bA680FF bA780FF bA880FF bA980FF bAA80FF bAB80FF bAC80FF bAD80FF bAD80FF bAF80FF
bB080FF bB180FF bB280FF bB380FF bB480FF bB580FF bB680FF bB780FF bB880FF bB980FF bBA80FF bBB80FF bBC80FF bBD80FF bBD80FF bBF80FF
bC080FF bC180FF bC280FF bC380FF bC480FF bC580FF bC680FF bC780FF bC880FF bC980FF bCA80FF bCB80FF bCC80FF bCD80FF bCD80FF bCF80FF
bD080FF bD180FF bD280FF bD380FF bD480FF bD580FF bD680FF bD780FF bD880FF bD980FF bDA80FF bDB80FF bDC80FF bDD80FF bDD80FF bDF80FF
bE080FF bE180FF bE280FF bE380FF bE480FF bE580FF bE680FF bE780FF bE880FF bE980FF bEA80FF bEB80FF bEC80FF bED80FF bED80FF bEF80FF
bF080FF bF180FF bF280FF bF380FF bF480FF bF580FF bF680FF bF780FF bF880FF bF980FF bFA80FF bFB80FF bFC80FF bFD80FF bFD80FF bFF80FF

FF90XX

Redakto
0000XX
b0090FF b0190FF b0290FF b0390FF b1490FF b0590FF b1690FF b0790FF b0890FF b0990FF b0A90FF b0B90FF b0C90FF b0D90FF b1D90FF b0F90FF
b1090FF b1190FF b1290FF b1390FF b1490FF b1590FF b1690FF b1790FF b1890FF b1990FF b1A90FF b1B90FF b1C90FF b1D90FF b1D90FF b1F90FF
b2090FF b2190FF b2290FF b2390FF b2490FF b2590FF b2690FF b2790FF b2890FF b2990FF b2A90FF b2B90FF b2C90FF b2D90FF b2D90FF b2F90FF
b3090FF b3190FF b3290FF b3390FF b3490FF b3590FF b3690FF b3790FF b3890FF b3990FF b3A90FF b3B90FF b3C90FF b3D90FF b3D90FF b3F90FF
b4090FF b4190FF b4290FF b4390FF b4490FF b4590FF b4690FF b4790FF b4890FF b4990FF b4A90FF b4B90FF b4C90FF b4D90FF b4D90FF b4F90FF
b5090FF b5190FF b5290FF b5390FF b5490FF b5590FF b5690FF b5790FF b5890FF b5990FF b5A90FF b5B90FF b5C90FF b5D90FF b5D90FF b5F90FF
b6090FF b6190FF b6290FF b6390FF b6490FF b6590FF b6690FF b6790FF b6890FF b6990FF b6A90FF b6B90FF b6C90FF b6D90FF b6E90FF b6F90FF
b7090FF b7190FF b7290FF b7390FF b7490FF b7590FF b7690FF b7790FF b7890FF b7990FF b7A90FF b7B90FF b7C90FF b7D90FF b7E90FF b7F90FF
b8090FF b8190FF b8290FF b8390FF b8490FF b8590FF b8690FF b8790FF b8890FF b8990FF b8A90FF b8B90FF b8C90FF b8D90FF b8D90FF b8F90FF
b9090FF b9190FF b9290FF b9390FF b9490FF b9590FF b9690FF b9790FF b9890FF b9990FF b9A90FF b9B90FF b9C90FF b9D90FF b9D90FF b9F90FF
bA090FF bA190FF bA290FF bA390FF bA490FF bA590FF bA690FF bA790FF bA890FF bA990FF bAA90FF bAB90FF bAC90FF bAD90FF bAD90FF bAF90FF
bB090FF bB190FF bB290FF bB390FF bB490FF bB590FF bB690FF bB790FF bB890FF bB990FF bBA90FF bBB90FF bBC90FF bBD90FF bBD90FF bBF90FF
bC090FF bC190FF bC290FF bC390FF bC490FF bC590FF bC690FF bC790FF bC890FF bC990FF bCA90FF bCB90FF bCC90FF bCD90FF bCD90FF bCF90FF
bD090FF bD190FF bD290FF bD390FF bD490FF bD590FF bD690FF bD790FF bD890FF bD990FF bDA90FF bDB90FF bDC90FF bDD90FF bDD90FF bDF90FF
bE090FF bE190FF bE290FF bE390FF bE490FF bE590FF bE690FF bE790FF bE890FF bE990FF bEA90FF bEB90FF bEC90FF bED90FF bED90FF bEF90FF
bF090FF bF190FF bF290FF bF390FF bF490FF bF590FF bF690FF bF790FF bF890FF bF990FF bFA90FF bFB90FF bFC90FF bFD90FF bFD90FF bFF90FF

FFA0XX

Redakto
0000XX
b00A0FF b01A0FF b02A0FF b03A0FF b14A0FF b05A0FF b16A0FF b07A0FF b08A0FF b09A0FF b0AA0FF b0BA0FF b0CA0FF b0DA0FF b1DA0FF b0FA0FF
b10A0FF b11A0FF b12A0FF b13A0FF b14A0FF b15A0FF b16A0FF b17A0FF b18A0FF b19A0FF b1AA0FF b1BA0FF b1CA0FF b1DA0FF b1DA0FF b1FA0FF
b20A0FF b21A0FF b22A0FF b23A0FF b24A0FF b25A0FF b26A0FF b27A0FF b28A0FF b29A0FF b2AA0FF b2BA0FF b2CA0FF b2DA0FF b2DA0FF b2FA0FF
b30A0FF b31A0FF b32A0FF b33A0FF b34A0FF b35A0FF b36A0FF b37A0FF b38A0FF b39A0FF b3AA0FF b3BA0FF b3CA0FF b3DA0FF b3DA0FF b3FA0FF
b40A0FF b41A0FF b42A0FF b43A0FF b44A0FF b45A0FF b46A0FF b47A0FF b48A0FF b49A0FF b4AA0FF b4BA0FF b4CA0FF b4DA0FF b4DA0FF b4FA0FF
b50A0FF b51A0FF b52A0FF b53A0FF b54A0FF b55A0FF b56A0FF b57A0FF b58A0FF b59A0FF b5AA0FF b5BA0FF b5CA0FF b5DA0FF b5DA0FF b5FA0FF
b60A0FF b61A0FF b62A0FF b63A0FF b64A0FF b65A0FF b66A0FF b67A0FF b68A0FF b69A0FF b6AA0FF b6BA0FF b6CA0FF b6DA0FF b6EA0FF b6FA0FF
b70A0FF b71A0FF b72A0FF b73A0FF b74A0FF b75A0FF b76A0FF b77A0FF b78A0FF b79A0FF b7AA0FF b7BA0FF b7CA0FF b7DA0FF b7EA0FF b7FA0FF
b80A0FF b81A0FF b82A0FF b83A0FF b84A0FF b85A0FF b86A0FF b87A0FF b88A0FF b89A0FF b8AA0FF b8BA0FF b8CA0FF b8DA0FF b8DA0FF b8FA0FF
b90A0FF b91A0FF b92A0FF b93A0FF b94A0FF b95A0FF b96A0FF b97A0FF b98A0FF b99A0FF b9AA0FF b9BA0FF b9CA0FF b9DA0FF b9DA0FF b9FA0FF
bA0A0FF bA1A0FF bA2A0FF bA3A0FF bA4A0FF bA5A0FF bA6A0FF bA7A0FF bA8A0FF bA9A0FF bAAA0FF bABA0FF bACA0FF bADA0FF bADA0FF bAFA0FF
bB0A0FF bB1A0FF bB2A0FF bB3A0FF bB4A0FF bB5A0FF bB6A0FF bB7A0FF bB8A0FF bB9A0FF bBAA0FF bBBA0FF bBCA0FF bBDA0FF bBDA0FF bBFA0FF
bC0A0FF bC1A0FF bC2A0FF bC3A0FF bC4A0FF bC5A0FF bC6A0FF bC7A0FF bC8A0FF bC9A0FF bCAA0FF bCBA0FF bCCA0FF bCDA0FF bCDA0FF bCFA0FF
bD0A0FF bD1A0FF bD2A0FF bD3A0FF bD4A0FF bD5A0FF bD6A0FF bD7A0FF bD8A0FF bD9A0FF bDAA0FF bDBA0FF bDCA0FF bDDA0FF bDDA0FF bDFA0FF
bE0A0FF bE1A0FF bE2A0FF bE3A0FF bE4A0FF bE5A0FF bE6A0FF bE7A0FF bE8A0FF bE9A0FF bEAA0FF bEBA0FF bECA0FF bEDA0FF bEDA0FF bEFA0FF
bF0A0FF bF1A0FF bF2A0FF bF3A0FF bF4A0FF bF5A0FF bF6A0FF bF7A0FF bF8A0FF bF9A0FF bFAA0FF bFBA0FF bFCA0FF bFDA0FF bFDA0FF bFFA0FF

FFB0XX

Redakto
0000XX
b00B0FF b01B0FF b02B0FF b03B0FF b14B0FF b05B0FF b16B0FF b07B0FF b08B0FF b09B0FF b0AB0FF b0BB0FF b0CB0FF b0DB0FF b1DB0FF b0FB0FF
b10B0FF b11B0FF b12B0FF b13B0FF b14B0FF b15B0FF b16B0FF b17B0FF b18B0FF b19B0FF b1AB0FF b1BB0FF b1CB0FF b1DB0FF b1DB0FF b1FB0FF
b20B0FF b21B0FF b22B0FF b23B0FF b24B0FF b25B0FF b26B0FF b27B0FF b28B0FF b29B0FF b2AB0FF b2BB0FF b2CB0FF b2DB0FF b2DB0FF b2FB0FF
b30B0FF b31B0FF b32B0FF b33B0FF b34B0FF b35B0FF b36B0FF b37B0FF b38B0FF b39B0FF b3AB0FF b3BB0FF b3CB0FF b3DB0FF b3DB0FF b3FB0FF
b40B0FF b41B0FF b42B0FF b43B0FF b44B0FF b45B0FF b46B0FF b47B0FF b48B0FF b49B0FF b4AB0FF b4BB0FF b4CB0FF b4DB0FF b4DB0FF b4FB0FF
b50B0FF b51B0FF b52B0FF b53B0FF b54B0FF b55B0FF b56B0FF b57B0FF b58B0FF b59B0FF b5AB0FF b5BB0FF b5CB0FF b5DB0FF b5DB0FF b5FB0FF
b60B0FF b61B0FF b62B0FF b63B0FF b64B0FF b65B0FF b66B0FF b67B0FF b68B0FF b69B0FF b6AB0FF b6BB0FF b6CB0FF b6DB0FF b6EB0FF b6FB0FF
b70B0FF b71B0FF b72B0FF b73B0FF b74B0FF b75B0FF b76B0FF b77B0FF b78B0FF b79B0FF b7AB0FF b7BB0FF b7CB0FF b7DB0FF b7EB0FF b7FB0FF
b80B0FF b81B0FF b82B0FF b83B0FF b84B0FF b85B0FF b86B0FF b87B0FF b88B0FF b89B0FF b8AB0FF b8BB0FF b8CB0FF b8DB0FF b8DB0FF b8FB0FF
b90B0FF b91B0FF b92B0FF b93B0FF b94B0FF b95B0FF b96B0FF b97B0FF b98B0FF b99B0FF b9AB0FF b9BB0FF b9CB0FF b9DB0FF b9DB0FF b9FB0FF
bA0B0FF bA1B0FF bA2B0FF bA3B0FF bA4B0FF bA5B0FF bA6B0FF bA7B0FF bA8B0FF bA9B0FF bAAB0FF bABB0FF bACB0FF bADB0FF bADB0FF bAFB0FF
bB0B0FF bB1B0FF bB2B0FF bB3B0FF bB4B0FF bB5B0FF bB6B0FF bB7B0FF bB8B0FF bB9B0FF bBAB0FF bBBB0FF bBCB0FF bBDB0FF bBDB0FF bBFB0FF
bC0B0FF bC1B0FF bC2B0FF bC3B0FF bC4B0FF bC5B0FF bC6B0FF bC7B0FF bC8B0FF bC9B0FF bCAB0FF bCBB0FF bCCB0FF bCDB0FF bCDB0FF bCFB0FF
bD0B0FF bD1B0FF bD2B0FF bD3B0FF bD4B0FF bD5B0FF bD6B0FF bD7B0FF bD8B0FF bD9B0FF bDAB0FF bDBB0FF bDCB0FF bDDB0FF bDDB0FF bDFB0FF
bE0B0FF bE1B0FF bE2B0FF bE3B0FF bE4B0FF bE5B0FF bE6B0FF bE7B0FF bE8B0FF bE9B0FF bEAB0FF bEBB0FF bECB0FF bEDB0FF bEDB0FF bEFB0FF
bF0B0FF bF1B0FF bF2B0FF bF3B0FF bF4B0FF bF5B0FF bF6B0FF bF7B0FF bF8B0FF bF9B0FF bFAB0FF bFBB0FF bFCB0FF bFDB0FF bFDB0FF bFFB0FF

FFC0XX

Redakto
0000XX
b00C0FF b01C0FF b02C0FF b03C0FF b14C0FF b05C0FF b16C0FF b07C0FF b08C0FF b09C0FF b0AC0FF b0BC0FF b0CC0FF b0DC0FF b1DC0FF b0FC0FF
b10C0FF b11C0FF b12C0FF b13C0FF b14C0FF b15C0FF b16C0FF b17C0FF b18C0FF b19C0FF b1AC0FF b1BC0FF b1CC0FF b1DC0FF b1DC0FF b1FC0FF
b20C0FF b21C0FF b22C0FF b23C0FF b24C0FF b25C0FF b26C0FF b27C0FF b28C0FF b29C0FF b2AC0FF b2BC0FF b2CC0FF b2DC0FF b2DC0FF b2FC0FF
b30C0FF b31C0FF b32C0FF b33C0FF b34C0FF b35C0FF b36C0FF b37C0FF b38C0FF b39C0FF b3AC0FF b3BC0FF b3CC0FF b3DC0FF b3DC0FF b3FC0FF
b40C0FF b41C0FF b42C0FF b43C0FF b44C0FF b45C0FF b46C0FF b47C0FF b48C0FF b49C0FF b4AC0FF b4BC0FF b4CC0FF b4DC0FF b4DC0FF b4FC0FF
b50C0FF b51C0FF b52C0FF b53C0FF b54C0FF b55C0FF b56C0FF b57C0FF b58C0FF b59C0FF b5AC0FF b5BC0FF b5CC0FF b5DC0FF b5DC0FF b5FC0FF
b60C0FF b61C0FF b62C0FF b63C0FF b64C0FF b65C0FF b66C0FF b67C0FF b68C0FF b69C0FF b6AC0FF b6BC0FF b6CC0FF b6DC0FF b6EC0FF b6FC0FF
b70C0FF b71C0FF b72C0FF b73C0FF b74C0FF b75C0FF b76C0FF b77C0FF b78C0FF b79C0FF b7AC0FF b7BC0FF b7CC0FF b7DC0FF b7EC0FF b7FC0FF
b80C0FF b81C0FF b82C0FF b83C0FF b84C0FF b85C0FF b86C0FF b87C0FF b88C0FF b89C0FF b8AC0FF b8BC0FF b8CC0FF b8DC0FF b8DC0FF b8FC0FF
b90C0FF b91C0FF b92C0FF b93C0FF b94C0FF b95C0FF b96C0FF b97C0FF b98C0FF b99C0FF b9AC0FF b9BC0FF b9CC0FF b9DC0FF b9DC0FF b9FC0FF
bA0C0FF bA1C0FF bA2C0FF bA3C0FF bA4C0FF bA5C0FF bA6C0FF bA7C0FF bA8C0FF bA9C0FF bAAC0FF bABC0FF bACC0FF bADC0FF bADC0FF bAFC0FF
bB0C0FF bB1C0FF bB2C0FF bB3C0FF bB4C0FF bB5C0FF bB6C0FF bB7C0FF bB8C0FF bB9C0FF bBAC0FF bBBC0FF bBCC0FF bBDC0FF bBDC0FF bBFC0FF
bC0C0FF bC1C0FF bC2C0FF bC3C0FF bC4C0FF bC5C0FF bC6C0FF bC7C0FF bC8C0FF bC9C0FF bCAC0FF bCBC0FF bCCC0FF bCDC0FF bCDC0FF bCFC0FF
bD0C0FF bD1C0FF bD2C0FF bD3C0FF bD4C0FF bD5C0FF bD6C0FF bD7C0FF bD8C0FF bD9C0FF bDAC0FF bDBC0FF bDCC0FF bDDC0FF bDDC0FF bDFC0FF
bE0C0FF bE1C0FF bE2C0FF bE3C0FF bE4C0FF bE5C0FF bE6C0FF bE7C0FF bE8C0FF bE9C0FF bEAC0FF bEBC0FF bECC0FF bEDC0FF bEDC0FF bEFC0FF
bF0C0FF bF1C0FF bF2C0FF bF3C0FF bF4C0FF bF5C0FF bF6C0FF bF7C0FF bF8C0FF bF9C0FF bFAC0FF bFBC0FF bFCC0FF bFDC0FF bFDC0FF bFFC0FF

FFD0XX

Redakto
0000XX
b00D0FF b01D0FF b02D0FF b03D0FF b14D0FF b05D0FF b16D0FF b07D0FF b08D0FF b09D0FF b0AD0FF b0BD0FF b0CD0FF b0DD0FF b1DD0FF b0FD0FF
b10D0FF b11D0FF b12D0FF b13D0FF b14D0FF b15D0FF b16D0FF b17D0FF b18D0FF b19D0FF b1AD0FF b1BD0FF b1CD0FF b1DD0FF b1DD0FF b1FD0FF
b20D0FF b21D0FF b22D0FF b23D0FF b24D0FF b25D0FF b26D0FF b27D0FF b28D0FF b29D0FF b2AD0FF b2BD0FF b2CD0FF b2DD0FF b2DD0FF b2FD0FF
b30D0FF b31D0FF b32D0FF b33D0FF b34D0FF b35D0FF b36D0FF b37D0FF b38D0FF b39D0FF b3AD0FF b3BD0FF b3CD0FF b3DD0FF b3DD0FF b3FD0FF
b40D0FF b41D0FF b42D0FF b43D0FF b44D0FF b45D0FF b46D0FF b47D0FF b48D0FF b49D0FF b4AD0FF b4BD0FF b4CD0FF b4DD0FF b4DD0FF b4FD0FF
b50D0FF b51D0FF b52D0FF b53D0FF b54D0FF b55D0FF b56D0FF b57D0FF b58D0FF b59D0FF b5AD0FF b5BD0FF b5CD0FF b5DD0FF b5DD0FF b5FD0FF
b60D0FF b61D0FF b62D0FF b63D0FF b64D0FF b65D0FF b66D0FF b67D0FF b68D0FF b69D0FF b6AD0FF b6BD0FF b6CD0FF b6DD0FF b6ED0FF b6FD0FF
b70D0FF b71D0FF b72D0FF b73D0FF b74D0FF b75D0FF b76D0FF b77D0FF b78D0FF b79D0FF b7AD0FF b7BD0FF b7CD0FF b7DD0FF b7ED0FF b7FD0FF
b80D0FF b81D0FF b82D0FF b83D0FF b84D0FF b85D0FF b86D0FF b87D0FF b88D0FF b89D0FF b8AD0FF b8BD0FF b8CD0FF b8DD0FF b8DD0FF b8FD0FF
b90D0FF b91D0FF b92D0FF b93D0FF b94D0FF b95D0FF b96D0FF b97D0FF b98D0FF b99D0FF b9AD0FF b9BD0FF b9CD0FF b9DD0FF b9DD0FF b9FD0FF
bA0D0FF bA1D0FF bA2D0FF bA3D0FF bA4D0FF bA5D0FF bA6D0FF bA7D0FF bA8D0FF bA9D0FF bAAD0FF bABD0FF bACD0FF bADD0FF bADD0FF bAFD0FF
bB0D0FF bB1D0FF bB2D0FF bB3D0FF bB4D0FF bB5D0FF bB6D0FF bB7D0FF bB8D0FF bB9D0FF bBAD0FF bBBD0FF bBCD0FF bBDD0FF bBDD0FF bBFD0FF
bC0D0FF bC1D0FF bC2D0FF bC3D0FF bC4D0FF bC5D0FF bC6D0FF bC7D0FF bC8D0FF bC9D0FF bCAD0FF bCBD0FF bCCD0FF bCDD0FF bCDD0FF bCFD0FF
bD0D0FF bD1D0FF bD2D0FF bD3D0FF bD4D0FF bD5D0FF bD6D0FF bD7D0FF bD8D0FF bD9D0FF bDAD0FF bDBD0FF bDCD0FF bDDD0FF bDDD0FF bDFD0FF
bE0D0FF bE1D0FF bE2D0FF bE3D0FF bE4D0FF bE5D0FF bE6D0FF bE7D0FF bE8D0FF bE9D0FF bEAD0FF bEBD0FF bECD0FF bEDD0FF bEDD0FF bEFD0FF
bF0D0FF bF1D0FF bF2D0FF bF3D0FF bF4D0FF bF5D0FF bF6D0FF bF7D0FF bF8D0FF bF9D0FF bFAD0FF bFBD0FF bFCD0FF bFDD0FF bFDD0FF bFFD0FF

FFE0XX

Redakto
0000XX
b00E0FF b01E0FF b02E0FF b03E0FF b14E0FF b05E0FF b16E0FF b07E0FF b08E0FF b09E0FF b0AE0FF b0BE0FF b0CE0FF b0DE0FF b1DE0FF b0FE0FF
b10E0FF b11E0FF b12E0FF b13E0FF b14E0FF b15E0FF b16E0FF b17E0FF b18E0FF b19E0FF b1AE0FF b1BE0FF b1CE0FF b1DE0FF b1DE0FF b1FE0FF
b20E0FF b21E0FF b22E0FF b23E0FF b24E0FF b25E0FF b26E0FF b27E0FF b28E0FF b29E0FF b2AE0FF b2BE0FF b2CE0FF b2DE0FF b2DE0FF b2FE0FF
b30E0FF b31E0FF b32E0FF b33E0FF b34E0FF b35E0FF b36E0FF b37E0FF b38E0FF b39E0FF b3AE0FF b3BE0FF b3CE0FF b3DE0FF b3DE0FF b3FE0FF
b40E0FF b41E0FF b42E0FF b43E0FF b44E0FF b45E0FF b46E0FF b47E0FF b48E0FF b49E0FF b4AE0FF b4BE0FF b4CE0FF b4DE0FF b4DE0FF b4FE0FF
b50E0FF b51E0FF b52E0FF b53E0FF b54E0FF b55E0FF b56E0FF b57E0FF b58E0FF b59E0FF b5AE0FF b5BE0FF b5CE0FF b5DE0FF b5DE0FF b5FE0FF
b60E0FF b61E0FF b62E0FF b63E0FF b64E0FF b65E0FF b66E0FF b67E0FF b68E0FF b69E0FF b6AE0FF b6BE0FF b6CE0FF b6DE0FF b6EE0FF b6FE0FF
b70E0FF b71E0FF b72E0FF b73E0FF b74E0FF b75E0FF b76E0FF b77E0FF b78E0FF b79E0FF b7AE0FF b7BE0FF b7CE0FF b7DE0FF b7EE0FF b7FE0FF
b80E0FF b81E0FF b82E0FF b83E0FF b84E0FF b85E0FF b86E0FF b87E0FF b88E0FF b89E0FF b8AE0FF b8BE0FF b8CE0FF b8DE0FF b8DE0FF b8FE0FF
b90E0FF b91E0FF b92E0FF b93E0FF b94E0FF b95E0FF b96E0FF b97E0FF b98E0FF b99E0FF b9AE0FF b9BE0FF b9CE0FF b9DE0FF b9DE0FF b9FE0FF
bA0E0FF bA1E0FF bA2E0FF bA3E0FF bA4E0FF bA5E0FF bA6E0FF bA7E0FF bA8E0FF bA9E0FF bAAE0FF bABE0FF bACE0FF bADE0FF bADE0FF bAFE0FF
bB0E0FF bB1E0FF bB2E0FF bB3E0FF bB4E0FF bB5E0FF bB6E0FF bB7E0FF bB8E0FF bB9E0FF bBAE0FF bBBE0FF bBCE0FF bBDE0FF bBDE0FF bBFE0FF
bC0E0FF bC1E0FF bC2E0FF bC3E0FF bC4E0FF bC5E0FF bC6E0FF bC7E0FF bC8E0FF bC9E0FF bCAE0FF bCBE0FF bCCE0FF bCDE0FF bCDE0FF bCFE0FF
bD0E0FF bD1E0FF bD2E0FF bD3E0FF bD4E0FF bD5E0FF bD6E0FF bD7E0FF bD8E0FF bD9E0FF bDAE0FF bDBE0FF bDCE0FF bDDE0FF bDDE0FF bDFE0FF
bE0E0FF bE1E0FF bE2E0FF bE3E0FF bE4E0FF bE5E0FF bE6E0FF bE7E0FF bE8E0FF bE9E0FF bEAE0FF bEBE0FF bECE0FF bEDE0FF bEDE0FF bEFE0FF
bF0E0FF bF1E0FF bF2E0FF bF3E0FF bF4E0FF bF5E0FF bF6E0FF bF7E0FF bF8E0FF bF9E0FF bFAE0FF bFBE0FF bFCE0FF bFDE0FF bFDE0FF bFFE0FF

FFF0XX

Redakto
0000XX
b00F0FF b01F0FF b02F0FF b03F0FF b14F0FF b05F0FF b16F0FF b07F0FF b08F0FF b09F0FF b0AF0FF b0BF0FF b0CF0FF b0DF0FF b1DF0FF b0FF0FF
b10F0FF b11F0FF b12F0FF b13F0FF b14F0FF b15F0FF b16F0FF b17F0FF b18F0FF b19F0FF b1AF0FF b1BF0FF b1CF0FF b1DF0FF b1DF0FF b1FF0FF
b20F0FF b21F0FF b22F0FF b23F0FF b24F0FF b25F0FF b26F0FF b27F0FF b28F0FF b29F0FF b2AF0FF b2BF0FF b2CF0FF b2DF0FF b2DF0FF b2FF0FF
b30F0FF b31F0FF b32F0FF b33F0FF b34F0FF b35F0FF b36F0FF b37F0FF b38F0FF b39F0FF b3AF0FF b3BF0FF b3CF0FF b3DF0FF b3DF0FF b3FF0FF
b40F0FF b41F0FF b42F0FF b43F0FF b44F0FF b45F0FF b46F0FF b47F0FF b48F0FF b49F0FF b4AF0FF b4BF0FF b4CF0FF b4DF0FF b4DF0FF b4FF0FF
b50F0FF b51F0FF b52F0FF b53F0FF b54F0FF b55F0FF b56F0FF b57F0FF b58F0FF b59F0FF b5AF0FF b5BF0FF b5CF0FF b5DF0FF b5DF0FF b5FF0FF
b60F0FF b61F0FF b62F0FF b63F0FF b64F0FF b65F0FF b66F0FF b67F0FF b68F0FF b69F0FF b6AF0FF b6BF0FF b6CF0FF b6DF0FF b6EF0FF b6FF0FF
b70F0FF b71F0FF b72F0FF b73F0FF b74F0FF b75F0FF b76F0FF b77F0FF b78F0FF b79F0FF b7AF0FF b7BF0FF b7CF0FF b7DF0FF b7EF0FF b7FF0FF
b80F0FF b81F0FF b82F0FF b83F0FF b84F0FF b85F0FF b86F0FF b87F0FF b88F0FF b89F0FF b8AF0FF b8BF0FF b8CF0FF b8DF0FF b8DF0FF b8FF0FF
b90F0FF b91F0FF b92F0FF b93F0FF b94F0FF b95F0FF b96F0FF b97F0FF b98F0FF b99F0FF b9AF0FF b9BF0FF b9CF0FF b9DF0FF b9DF0FF b9FF0FF
bA0F0FF bA1F0FF bA2F0FF bA3F0FF bA4F0FF bA5F0FF bA6F0FF bA7F0FF bA8F0FF bA9F0FF bAAF0FF bABF0FF bACF0FF bADF0FF bADF0FF bAFF0FF
bB0F0FF bB1F0FF bB2F0FF bB3F0FF bB4F0FF bB5F0FF bB6F0FF bB7F0FF bB8F0FF bB9F0FF bBAF0FF bBBF0FF bBCF0FF bBDF0FF bBDF0FF bBFF0FF
bC0F0FF bC1F0FF bC2F0FF bC3F0FF bC4F0FF bC5F0FF bC6F0FF bC7F0FF bC8F0FF bC9F0FF bCAF0FF bCBF0FF bCCF0FF bCDF0FF bCDF0FF bCFF0FF
bD0F0FF bD1F0FF bD2F0FF bD3F0FF bD4F0FF bD5F0FF bD6F0FF bD7F0FF bD8F0FF bD9F0FF bDAF0FF bDBF0FF bDCF0FF bDDF0FF bDDF0FF bDFF0FF
bE0F0FF bE1F0FF bE2F0FF bE3F0FF bE4F0FF bE5F0FF bE6F0FF bE7F0FF bE8F0FF bE9F0FF bEAF0FF bEBF0FF bECF0FF bEDF0FF bEDF0FF bEFF0FF
bF0F0FF bF1F0FF bF2F0FF bF3F0FF bF4F0FF bF5F0FF bF6F0FF bF7F0FF bF8F0FF bF9F0FF bFAF0FF bFBF0FF bFCF0FF bFDF0FF bFDF0FF bFFF0FF