Ibrahim Dervishi (Kaninë, 20 prill 1914 - Tiranë, 29 nëntor 1981) ka qenë mjek dhe ministër i shteti shqiptar.