Ibrahim Jakova (Gjilan, 1888 - 1975) qe ushtarak i lartë dhe deputet.