Identiteti

Identiteti konsiderohet si konceptim i vet-individit dhe shprehje e individualitetit.