Idriz Guri patriot shqiptar i cili mori pjesë në lidhjet patriotike, ishte nismëtar për hapjen e klubeve patriotike shqiptare, si dhe ndihmoi në hapjen e shkollës së parë shqipe në krahinën e Gjirokastrës, ndërkohë shkroi e botoi mjaft poezi (bastune alegorike), ku godiste shtypjen e popullit. Vdiq më 13 qershor 1937.