Ikonoklastia është lëvizje me përmbajtje fetare-politike, e lindur fillimisht në provincat lindore adhurimit te ikonave. Perandorët bizantine të shek. VIII-IX e shfytezuan këtë lëvizje për te kufizuar pushtetin e kishës.