Iljas Reka ishte politikan shqiptar i pas Luftës së Dytë Botërore, si dhe Ministër i Agrokulturës i Shqipërisë me mandat nga 5 korriku i vitit 1950 gjer më 6 shtator të vitit 1951 si pjesë e kabinetit të Enver Hoxhës.