Illyria Minerals Industry

Illyria Minerals Industry është kompani kineze e cila është në partnership me një kompani turke. Misioni i tyre është të zhvillojnë zonën e Kalimashit në veri të vendit e cila është e pasur në minerale kromi. Shumica e kromit të përpunuar shkon në Kinë.

Kompensimi i punëtoreve tek kjo kompani lë shumë për të dëshiruar.