Industria ushqimore në Shqipëri

Industria ushqimore në Shqipëri libër me autor Dashamir Hajdëri dhe Muharrem Frashëri (red.), Hilmi Bimbashi (red.). Botuar në Tiranë nga "Dita 2000", në vitin 2005. Faqe 341. ISBN 99943-740-5-2