Institucionalizimi dhe kujtesa kolektive në Shqipëri

Institucionalizimi dhe kujtesa kolektive në Shqipëri libër me autor Elvin Gjevori dhe Valbona Nathanaili (red.). Botuar në Tiranë nga "UET Press", në vitin 2016. Faqe 114.