Instituti i Monumenteve të Kulturës

Instituti i Monumenteve të Kulturës (IMK) është institucion shkencor buxhetor, në varësi të Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Veprimtaria e IMK, mbështetet në Ligjin nr. 9048. dt. 07.04.2003, "Për trashëgiminë kulturore", si dhe në gjithë legjislacionin shqiptar në fuqi. IMK është themeluar në vitin 1965 mbi bazën e sektorit të Restaurimit të Grupit të Kulturës Materiale pranë Universitetit të Tiranës, i cili përkujdesej për mirëmbajtjen e monumenteve të kulturës para krijimit të IMK, sipas Vendimit Nº 67, datë 15/03/1965 të Këshillit të Ministrave.


LidhjeRedakto

https://web.archive.org/web/20081119023617/http://www.imk.gov.al/