Revista Integrim është botim i Institutit Kombëtar të Integrimit të Jetimëve Shqiptarë. Është e vetmja revistë sociale, informative e kulturore me ngjyra, që trajton problematika të ndryshme sociale dhe bënë publike veprimtarinë e këtij Instituti me jetimët. Botohet me 100 faqe dhe shpërndahet falas në tregun shqiptar.