Hape menynë kryesore

Në kuptimin më të thjesht të tij investim do të thotë të përdorësh paranë me shpresë për të bërë më shumë para.

Përkufizimi
Në biznes investim do të thotë blerja e një të mire fizike, si për shembull makineri, me shpresë që veprimtaria e firmës apo kompanisë të të përmirësohet në të ardhmen.
Përkufizimi
Në financë investim do të thotë blerja e një produkti financiar ose e ndonjë sendi me vlerë me shpresën që të ardhurat si pasoj e shpenzimit të jenë të favorshme.

Shiko dhe këtëRedakto

Pra me pak fjale ka investim me kohe te shkurtër... dhe me hohe te gjate... si p.sh. ne lojërat e basteve apo te kasinove...