JSON (është shkurtimi për JavaScript Object Notation), është një format me standard të hapur që përdor tekst të lexueshëm-nga-njeriu për të transferuar objekte të të dhënave të përbëra nga çifte atribut-vlerë. Është formati primar i të dhënave që përdoret në komunikimin asinkron shfletues/server (AJAJ), kryesisht duke zëvendësuar XML (i përdorur nga AJAX).

JSON
JSON vector logo.svg
Shtesë e emrit të file .json
Tip mjeti Interneti application/json
Kodi i tipit TEXT
Uniform Type Identifier public.json
Tipi i formatit Data interchange
Extended from JavaScript
Standard(s) RFC 7159, ECMA-404
Website json.org

Llojet e të dhënave, sintaksa dhe shembujRedakto

ShembullRedakto

Shembulli i mëposhtëm tregon një përshkrim të mundshëm në JSON për një person.

{
 "emri": "Filan",
 "mbiemri": "Fisteku",
 "aJeton": true,
 "mosha": 25,
 "adresa": {
  "numriRrugës": "Rruga NN nr.21",
  "qyteti": "Tiranë",
  "shteti": "Shqipëri",
  "kodiPotar": "1234"
 },
 "nrTelefonit": [
  {
   "lloji": "shtëpi",
   "numri": "212 555-1234"
  },
  {
   "lloji": "zyrë",
   "numri": "646 555-4567"
  }
 ],
 "fëmijë": [],
 "bashkëshortë": null
}

ReferimeRedakto

Lidhje të jashtmeRedakto