Zhak Shirak (1932-2019), është një burrë shteti francez, ish kryetar i Republikës së Francës.