Jashtëqitje quhet largimi i mbetjeve të metabolizmit nga organizmat, lëndëve helmuese dhe substancave të cilat janë me tepricë.