Jashteqitje quhet largimi i mbetjeve te metabolizmit nga organizmat,lendeve helmuese dhe subtancave te cilat jane me teprice.