Java e bibliotekës në Kosovë : 19-24 prill 2004

Java e bibliotekës në Kosovë : 19-24 prill 2004 libër nga Sali Bashota (kryered.). Botuar në Prishtinë nga Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës, në vitin 2005. Faqe 112. ISBN 9951-13-014-3