Jean-Sylvain Bailly (15 shtator 1736 - Paris - 12 nëntor 1793 - Paris) ishte astronom Francez dhe orator. Ishte pjesëtar në Revolucionin e Francez. Gjithashtu ai u bë dhe kryetar i parë i Parisit.

Jean Sylvain Bailly

Në vitin 1793, me datë 12 nëntor Jean Sylvain Baillyit iu pre koka me gijotinë. Arsyej ishte sepse ishte përfshirë në terror.