Jeta gabon libër me autor Rrahman Dedaj, red. Nazmi Rrahmani, red. Sabri Hamiti, viz. Salih Lutolli. Botuar në Prishtinë në vitin 1990 nga "Rilindja". Libri ka 119 faqe dhe me ilustrime. Botimi i 2-të.

Shënime: Letërsia shqipe, poezia.