Këngë popullore të rrethit të Korçës

Këngë popullore të rrethit të Korçës libër me autor Jorgo Panajoti. Botuar në Tiranë nga Akademia e Shkencave, në vitin 1982. Faqet e librit 719 me nota.