Këngët e maleve libër me poezi me autor Fatmir Gjata. Botuar në Tiranë nga Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve. Viti i botimit 1954. Faqet e librit 56.