Kёngё pёr dёshmorёt

këngë
Ca më të vjetër, e ca më të ri

...

U radhitën në ushtri,
Në ushtrinë çlirimtare
Që çliroi, tokat shqiptare.
Marshuanë shumë, vullnetarë
Për të u bërë ushtarë,
Ra dëshmorë ushtarë trimi
Që se trembi as zjarri, as tymi,
Agim Rufati, djalë i ri,
E dha jetën për liri.
Një djaloshi fytyrënjomë
Ushtarë Haruni, të gjithë i thonë
Iu ngjit gjaku në flamurë
Për të mos, vdekur kurrë.
Beqir burri si rrufeja,
Ishte veshur me rroba të reja,
Ballë për ballë me një ushtri
Ra dëshmorë, për liri.
Ç’të them unë, për të riun
Për komandant, Shenasiun,
Derdhi gjakun, ra dëshmorë
Lirisë, i thurri kurorë.
Abdulmexhidi çun i ri,
E tronditi një njerëzi,
Si fëmijë la babë dhe nanë
Për të dhënë jetën për vatan.
Ca më të vjetër e ca më të ri
U radhitën në ushtri,
Në ushtrinë çlirimtare
Që çliroi tokat shqiptare.