Kafsha shtëpiake është kafshë që mbahet për arsyje të ndyshme në shtëpi (përdorim privat, argëtim), kafsha shtëpiake u përshtat gjatë kohëve për shtëpinë.