Kaieteuri është ujëvarja më e lartë në Guajana me 225 m.

Ujëvarja e Kaieteurit