Kallogjeri është Murg ortodoks ndërsa Kallogreja është Murgesha ortodokse.

Gjatë kohës pas luftës së dytë botërore deri në fund të viteve 90-ta në popull fjala Kallogjer përdorej gjatë bisedave për personat e vetmuara a personat për të cilët nuk shiheshin për kohë të gjatë në vendet publike.

Kështu në fjalorin e gjuhës shqipe nën pikën e dytë shpjegohet me këtë kuptim si fjalë me keqkuptim : Njeri që bënë jetë të mbyllur, ai që është shkëputur nga jeta e gjallë.[1]

Burim i të dhënaveRedakto

  1. ^ Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980