Kaluçi është një lojë që zhvillohet nga fëmijët duke u hedhur për të kaluar pengesat.