Kanonizme e Isnafit Drupunonjësvet të Korçës

Kanonizme e Isnafit Drupunonjësvet të Korçës Botuar në Korçë nga Shtypshkronja "A. A. Vangjeli", në vitin 1923.

Shënime: Korçë më 10 shkurt 1923