Kanunore e Shoqërisë së Kafexhinjve dhe Berberëve të Korçës

Kanunore e Shoqërisë së Kafexhinjve dhe Berberëve të Korçës broshurë botuar në Korçë nga Shtypshkronja "A. A. Vangjeli", në vitin 1926, faqe 12.