Karafil është lule zbukuruese, e cila njihet me emrin shkencor dianthus caryophylus.