Karakteristikat e ndriçimit natyral për zonën e Tiranës

Karakteristikat e ndriçimit natyral për zonën e Tiranës libër me autorë Agron Lufi, M. Sanxhaku. Botuar në Tiranë nga Universiteti i Tiranës, në vitin 1982. Faqe 67.