Një nga pjesët themelore të mobiljeve, një karrige është një lloj vendesh.

Karrige, 1772