Katakreza vjen nga greqishtja katakresis - shpërdorim (kata - kundër, kresis - perdorim)

Është një lloj metafore, kur përdorim një fjalë a shprehje në rastin kur nuk e ka gjuha një fjalë të zakonshme.

Pra, ne ato raste kur metafora përdoret nga nevoja se mundon fjala emërtuese për objekt a dukuri.

Shembull :

gjuhet e flakës, doreza e derës, qafa e këpucës , kurrizi i malit, etj.

Kjo lloj metafore quhet katakreze.