Kjo është kategoria e mirëmbajtjes për artikujt te burimet e të cilëve përdoren vlera të përbëra vetëm nga shifra e shenja pikësimi te parametri i emrit. Artikujt këtu ndahen automatikisht nga moduli CS1 në nënkategoritë përkatëse.