Kategoria:Mirëmbajtja CS1: Formati MR

Kjo është kategoria e mirëmbajtjes për artikujt te burimet e të cilëve përdoret parametri mr me vlera të cilat përmbajnë dhe prefiksin përpara numrit identifikues. Artikujt këtu shtohen automatikisht nga moduli CS1. Ju lutemi, hiqni prefiksin nga vlerat e parametrit mr dhe lini vetëm numrin identifikues.

Kjo kategori aktualisht nuk përmban asnjë faqe apo media.