Kategoria:Mirëmbajtja CS1: Gabime ISBN të injoruara

Kjo është kategoria e mirëmbajtjes për artikujt te burimet e të cilëve përdoret parametri ignore-isbn-error. Artikujt këtu shtohen automatikisht nga moduli CS1. Parametri përdoret vetëm për rastet kur ISBN-ja zyrtare e një libri është e keqformuar. Nëse ekziston një ISBN e saktë apo parametri është përdorur në mënyrë të gabuar, ju lutemi, kthejeni siç duhet.

Kjo kategori aktualisht nuk përmban asnjë faqe apo media.