Kategoria:Mirëmbajtja CS1: Gabime ISSN të injoruara

Kjo është kategoria e mirëmbajtjes për artikujt që kanë probleme me parametrin ISSN. Artikujt këtu shtohen automatikisht nga moduli CS1. Nëse ekziston një ISSN e saktë apo parametri është përdorur në mënyrë të gabuar, ju lutemi, kthejeni siç duhet.

Kjo kategori aktualisht nuk përmban asnjë faqe apo media.