Kjo është kategoria dedikuar artikujve të ndarë sipas karakteristikave të caktuara nga moduli CS1. Artikujt këtu ndahen automatikisht në nënkategoritë përkatëse.