Klasveni është paraardhësi i Pianos. Ka dy tastiera të ngjajshme si të pianos dhe tingulli krijohet kur shtypim tastin dhe me shtypjen e tastit pickohet teli që krijon Tingullin.