Kloroplasti është një organth (organelë) qelizor me anë të të clili kryhet procesi i fotosintezës. Perberja kimike e tij eshte: Proteina,enzima,ribozome,ADN,ARN.

Ku gjendetRedakto

Kloroplastet jane te pranishme vetem tek qelizat bimore

Funksioni: Merr lende pa energji dhe i kthen ato ne lende me energji ne prani te energjise diellore.

StrukturaRedakto

Reaksionet që zhvillohenRedakto

BibliografiaRedakto