Koha e provave të mëdha : lufta antifashiste dhe ngjarje historike në trevën e Çamërisë libër me autor Jonuz Kuçuku. Botuar në Tiranë nga "Dituria", në vitin 2007. Faqe 235.