Kombinati metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan

Kombinati metalurgjik Elbasan.JPG

Kombinati metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan ishte një nga veprat më të rëndësishme industriale në Shqipëri, ndërtuar në vitet `70. Kombinati u ndërtua nga inxhinierë dhe specialistë kinezë me ndihmën e specialistëve shqiptarë. Gjatë ndërtimit u lëvizën 2.5 milion m3 dhera, u hodhën 830.000 m3 beton arme, u përgatitën 146.000 m3 elemente parafabrikate, 43.000 ton konstruksione metalike. U ndërtuan 520 objekte, 47 km hekurudhë e brendshme, 22 km rrugë automobilistike. Në këtë gjigant punuan rreth 12.000 punëtorë.