Një kompani është një njësi ushtarake, e përbërë zakonisht nga 80-250 ushtarë dhe zakonisht komandohet nga një major ose një kapiten. Shumica e kompanive janë të formuara nga tre deri në shtatë toga, megjithëse numri i saktë mund të ndryshojë sipas vendit, llojit të njësisë dhe strukturës.

Kompania B, Batalioni i 3-të, i Regjimentit të 75-të Ranger në Somali, 1993.

Zakonisht disa kompani grupohen si një batalion ose regjiment, ky i fundit nganjëherë formohet nga disa batalione. Herë pas here, kompani të pavarura ose të veçanta organizohen për qëllime të veçanta, si kompania e parë e ndërlidhjes me armë detare ajrore ose Kompania e 3-të e Zbulimit të Forcave. Këto kompani nuk janë organike për një batalion apo regjiment, por raportojnë drejtpërdrejt në një organizatë të nivelit më të lartë, siç është selia e Forcave të Ekspeditës Detare (d.m.th., një komandë në nivel korpusi).

Referenca

Redakto