Republika italiane përbëhet nga 8,101 komunat. Komunat janë në Itali niveli i tretë i pushtetit vendor.