Hape menynë kryesore

CAF është shkurtesa e Confédération africaine de football dhe e shoqatës Futbolle Afrikane.