Konferenca Kombëtare e Studimeve për Lidhjen Shqipëtare të Prizrenit 1878-1881 : 12-28 qershor 1978

Konferenca Kombëtare e Studimeve për Lidhjen Shqipëtare të Prizrenit 1878-1881 : 12-28 qershor 1978 libër nga Aleks Buda (red. përgj.), Kristo Frashëri, Androkli Kostallari. Botuar në Tiranë nga Akademia e Shkencave, në vitin 1979. V.1, me 427 faqe.