Konferenca Kombëtare e Studimeve për Lidhjen Shqipëtare të Prizrenit 1878-1881 : 12-28 qershor 1978 : materialet e sesioneve shkencore të rretheve

Konferenca Kombëtare e Studimeve për Lidhjen Shqipëtare të Prizrenit 1878-1881 : 12-28 qershor 1978 : materialet e sesioneve shkencore të rretheve libër nga Aleks Buda (red. përgj.), Kristo Frashëri, Androkli Kostallari. Botuar në Tiranë nga Akademia e Shkencave, në vitin 1979. V.2, me 321 faqe.