Konferenca Kombëtare e Studimeve për Lidhjen Shqiptare të Prizrenit : materialet e seksioneve të rretheve

Konferenca Kombëtare e Studimeve për Lidhjen Shqiptare të Prizrenit : materialet e seksioneve të rretheve libër me autorë Aleks Buda, Kristo Frashëri, Androkli Kostallari. Botuar në Tiranë nga Akademia e Shkencave, në vitin 1979. V.2, me 321 faqe.