Konferenca e Trembëdhjetë e Lidhjes së Komunistëve të Kosovës : dokumente

Konferenca e Trembëdhjetë e Lidhjes së Komunistëve të Kosovës : dokumente libër i botuar në Prishtinë nga "Komunisti", në vitin 1982. Faqe 210.